Tyck till

Kompetenscenter

AISAB arbetar aktivt med att kompetensutveckla alla medarbetare. Motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är grunden för hög kvalitet i verksamheten.

Kompetenscenter är ett utvecklingsprojekt inom AISAB där medarbetarnas kompetens säkerställs och där deras prehospitala färdighet utvecklas och stärks.

Mål i projektet är bland annat:

  • Utveckling av kompetensregister
  • Kompetenscirkel
  • Externa utbildningar
  • Interna utbildningar
  • Kvalitet i kompetenscentrum/rätt nivå
  • Svara upp till avtal
  • Handledning – studenter – stärka instruktörssjuksköterskorna
  • Etablering av mentorskap
  • Kunskapstorg – litteratur, material, personer