Tyck till

Forskning och Utveckling

AISABs vision är att vara ledande inom prehospital akutsjukvård, genom bland annat forskning och utveckling, både i egen regi och i samarbete med andra vårdinstanser och lärosäten.

AISAB har en egen FoU enhet och bedriver egen forskning och utveckling. Vår avdelning för forskning och utveckling fokuserar på att kontinuerligt förbättra verksamheten genom klinisk forskning samt utveckling och implementering av resultat. Det kan gälla allt från det praktiska arbetet i ambulansen, hur fordonen är utrustade, till behandling och att förbättra kvaliteten kring patientomhändertagandet.

Vår forskning och utveckling inkluderar samarbetsprojekt med olika vårdinstanser, de stora universitetssjukhusen, Karolinska Institutet (KI), Sophiahemmet Högskola (SHH), Röda Korsets Högskola (RKH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), andra lärosäten och övriga ambulansleverantörer. På så sätt bereds utrymme för andras forskning inom ramarna för vår egen. AISAB kan också erbjuda både studenter och egna medarbetare möjlighet till vidareutbildning, hela tiden med ett etiskt förhållningssätt och med patientens säkerhet som vår första prioritet.

 

Veronica Vicente, ambulanssjuksköterska, medicine doktor och forsknings- och utvecklingschef på AISAB

Att jag förstår hur det är att jobba på fältet är en styrka i min forskning

Läs hela Veronica Vicentes berättelse