Tyck till

Akademisk ambulans inom SLL

Akademisk ambulans är inte, som det kanske låter, en träningsambulans för studenter.

Akademisk ambulans är en gemensam plattform där AISAB och övriga ambulansleverantörer samarbetar med lärosätena, prioriterings-och dirigeringscentral, Stockholms Prehospitala Centrum Ambulans (SPCA) och Stockholms läns landsting (SLL) för att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling i syfte att höja vårdens kvalitet inom ambulanssjukvården.

Vårdgivare inom den prehospitala sjukvården skall med helhetsperspektiv ta ansvar för att aktivt utveckla sjukvården. Vårdgivarens skall även systematisket följa upp behovet kompetensutveckling, identifiera personalens kompetensutvecklingsbehov och vidta åtgärder föra att uppnå SLL uppsatta mål gällande Hälso-och sjukvård.

Målsättningen är att Akademisk ambulans ska bli en stödjande akademisk struktur som främjar samverkan mellan olika lärosäten och verksamheten. Vilket möjliggör att den prehospitala sjukvården utvecklas och stärks utifrån evidens och beprövad erfarenhet.

Syftena med projektet är flera:

  • Att skapa en plattform för att främja samverkan mellan lärosätena och ambulanssjukvården.
  • Att möjliggöra utveckling och kvalitetssäkring inom prehospital sjukvård och stärka det patientnära arbetet.
  • Att kunna erbjuda studenter möjligheten att avsluta sin utbildning.
  • Att ge medarbetare möjlighet till vidareutbildning och dela med sig av sina kunskaper genom att själva fungera som instruktörer för studenter.
Robert Ivic, doktorand Akademisk ambulans

Att doktorera ger mig möjlighet att studera de frågor vi ännu inte har svar på och en fördjupad kunskap.

Läs hela Roberts berättelse