Tyck till

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Ett av AISABs mer omfattande forskningsprojekt handlar om utveckling av vårdkedjor och patientstyrning, det vill säga hur ambulanspersonal avgör vart patienterna ska transporteras för att vården ska bli så effektivt som möjligt. Här nedanför kan du läsa mer om några fler.

Uppföljning gällande implementering av geriatrisk patientstyrning inom SLL

För området patientstyrning inom geriatrik (läran om ålderdomens sjukdomar) inom Stockholms Läns Landsting samarbetar AISAB och delar även ägar- och förvaltningsansvaret med Stockholms Prehospitala Centrum Ambulans (SPCA).

Utvecklingsarbetet, som är en del av Veronica Vicentes doktorsavhandling, har resulterat i en metod där man erbjuder äldre patienter en möjlighet att komma direkt till specialistavdelning, istället för att ta vägen till specialisten via akutmottagningen. Metoden, som implementeras i hela länet, belönades med Gyllene Äpplet, Stockholms Läns Landstings pris som uppmärksammar och belönar initiativ inom vården som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. 

Skapande och planering av nya vårdkedjor inom SLL

Under året har AISAB påbörjat planering av nya vårdkedjor (de hälso-, sjukvård-, vård- och omsorgsåtgärder som görs under en patients väg genom vården). Efter en lyckad implementering av geriatrisk patientstyrning etableras och planeras nu prehospital patientstyrning mot Infektionskliniker och närakuter inom Stockholms Läns Landsting.

AISAB fick för sin medverkan att skapa nya vårdkedjor ta emot Svenska Prehospitala Priset, 2011. En utmärkelse som uppmärksammar sjukvården som utförs av ambulanspersonal på olycksplatsen och under transporten till sjukhuset. Juryn nominerar någon som har åstadkommit en bra och användbar förändring i den prehospitala vården. 

Infektionsstyrning mot nya (NKS)

Patienter som söker för akuta svåra infektioner behöver en kvalificerad bedömning och behandling redan i första mötet med sjukvården. AISABs forskningsprojekt för infektionsstyrning handlar om att styra patienter till det sjukhus där specialistkunskap finns för att öka vårdkvaliteten. Under 2013 skrivs en etisk ansökan och en projektplan för genomförandet. 

Styrning mot närakut 

Med erfarenheter från andra patientstyrningsprojekt arbetar AISAB tillsammans med de fyra närakuterna Nacka, Handen, Järva och Upplands Väsby i ett pilotprojekt. Projekt erbjuder utvalda patienter som transporteras och behandlas av ambulanssjukvården att få vård på närakut i stället för att transporteras till en akutmottagning.