Tyck till

Människor har alltid stått i centrum

Veronica har arbetat som sjuksköterska sedan 1992, då hon tog examen vid Röda Korsets sjuksköterskeutbildning i Stockholm. Sedan sin sjuksköterskeexamen har hon hunnit ta specialistsjuksköterskeexamen inom områdena smärta och ambulans, barn och anestesi. I januari 2013 disputerade hon med sin prehospitala forskning om geriatrisk patientstyrning.

Människor har alltid stått i centrum för Veronica. Efter nio år på barnintensiven, barnanestesin och neonatalkliniken på Astrid Lindgrens barnsjukhus, började hon som ambulanssjuksköterska och forsknings- och utvecklingssköterska på AISAB.

– Jag tycker om att hjälpa människor, säger Veronica, sen är jag nyfiken av naturen och vill hitta svar. Att jag har en fot i ambulanssjukvården och arbetar som ambulanssjuksköterska och förstår hur det är att jobba på fältet är en styrka i min forskning, konstaterar hon.

Veronica är ett bra exempel på hur viktig kompetensen inom sjukvården är för att utveckla nya metoder som kan hjälpa medarbetarna i deras praktiska arbete för att hela tiden förbättra patientomhändertagandet. Hon är också ett bra exempel på de möjligheter som finns till vidareutbildning för medarbetare inom AISAB.

Rätt patient till rätt plats

Tidigare transporterades merparten av alla patienter med ambulans till akutmottagningen oavsett hur allvarliga deras skador var. En del av de här transporterna involverar äldre personer (65+) med lätta eller kroniska sjukdomstillstånd. Beroende på hur de mår så kan få komma till specialistsjukvård direkt istället för att hamna på en akutmottagning.

Veronicas avhandling bygger på projektet Gepard – Geriatriska (äldre) patienters rätt till adekvat destination. Avhandlingen skapade en modell och ett bedömningsinstrument som hjälper ambulanspersonal att styra patienter till rätt vårdnivå utan att behöva åka till en akutmottagning.

– Syftet med studien var att se om det gick att ge ambulanspersonalen verktyg som kunde underlätta i deras bedömning och på så sätt se till att patienterna kom snabbare till rätt vårdinstans och fick rätt behandling med kortare väntan, berättar Veronica. 

– Självklart frågar vi alltid patienten vart hon eller han vill åka och det är alltid de som har sista ordet, säger Veronica.

Den nya metoden, som kanske låter enkel på pappret, kräver en hög medicinsk kompetens för att undvika risken för felbedömningar.

Gyllene Äpplet för innovationer inom vården

Veronicas avhandlingsarbete kan även användas för andra patientgrupper och nu går hon, tillsammans med kollegerna på AISAB och övriga landstinget, vidare i arbetet i att lämna rätt patient på rätt plats. Nästa steg är att utvärdera vilka patienter som ska till sjukhusens akutmottagningar och vilka som kan komma till en infektionsavdelning.

I mars 2011 tog Veronica emot Stockholms Läns Landstings kunskapspris Gyllene Äpplet för sin nytänkande forskning. Arbetsmetoden och beslutsunderlaget som har blivit resultatet av projektet, är nu infört på länsövergripande nivå.

– Det här är ett helt nytt sätt att arbeta på, berättar Veronica, som blivit inbjuden att föreläsa om sitt forskningsprojekt både till Almedalsveckan och till Läkarstämman, men även på internationella kongresser.