Tyck till

Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter – KTC

Sedan september 2017 driver AISAB ett prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter i Solna på uppdrag av Stockholms läns landsting. Centret har en central roll i den länsövergripande kunskapsstyrning som sker inom landstingets prehospitala verksamhet.

KTC:s verksamhet innefattar såväl medicinska och kliniska, som katastrofmedicinska utbildningar och övningar. Målet är att säkra och utveckla förutsättningarna för att personalen inom den prehospitala vården ska få tillgång till en väl planerad, samordnad, modern och kvalitetssäkrad utbildning i kombination med ett väl avvägt program för övningar. Med ett samlat kunskapscenter för den prehospitala vården ökar vi förutsättningarna att göra rätt bedömning av patientens tillstånd och vidta korrekta åtgärder.

 

En del av de utbildningar vi håller:

 • Introduktionsutbildning.
 • A-HLR, B-HLR för vuxna och barn.
 • Kvalitetssäkrings- och utbildningsdagar.
 • Utbildning i förebyggande av rutiner för hot och våld.
 • PDV - pågående dödligt våld.
 • Utbildning i katastrofmedicin.
 • PS-utbildning.
 • FRAPP.
 • CBRN E.
 • Ordinationsgrundande utbildning.
 • Etik och bemötande.
 • Medicinska föreläsningar.
 • Utbildning gällande införande av utrustning i verksamheten.

Prehospitalt kunskap- och kliniskt träningscenter,  Åldermansvägen 9, 171 84 Solna, 08-123 121 20.