Tyck till

Student på AISAB

AISAB erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter och elever från olika vårdutbildningar.

Det största antalet studenter och elever kommer från högskola och universitet. Platserna bokas främst via respektive utbildningsprogram.

AISAB tar i mån av plats även emot studenter och elever från omvårdnadsprogram, militära- och polisiära utbildningar.

AISAB strävar mot en kreativ och lärande miljö där högkvalitativ vård, utbildning, forskning och utveckling stimulerar varandra.

Varje student och elev får en utsedd handledare. Handledaren ser till att studenten ges förutsättningar att uppnå de mål utbildningen och respektive kurs kräver. Studenten följer handledarens schema vilket kan innebära båda dag, kväll och nattjänstgöring.

För att få vara elev och student vid AISAB krävs att man har fyllt 18 år.

AISABs studentsamordnare

 

Tack för praktik i en spännande och stimulerande miljö med engagerade och kunniga handledare. /Peter