Tyck till

Kvalifikationer och grundkrav

Våra ambulansteam består av en ambulanssjukvårdare och en specialistutbildad sjuksköterska. Vi anställer också grundutbildade sjuksköterskor för tjänstgöring som ambulanssjukvårdare.

För att ansöka är grundkravet att du måste ha haft körkort i minst två år med behörighet B. Erfarenhet från arbete inom ambulanssjukvård är meriterande.

Grundkrav för specialistsjuksköterska

 • Som specialistsjuksköterska ska du ha en specialistutbildning och minst två års yrkeserfarenhet av heltidstjänstgöring från akutsjukvård eller sluten vård

Grundkrav för ambulanssjukvårdare

 • Som ambulanssjukvårdare ska du ha minst undersköterskekompetens och påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård samt minst två års erfarenhet från akutsjukvård eller sluten vård

Grundkrav för sjuksköterska

 • Sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet av heltidstjänstgöring från akutsjukvård eller sluten vård

Rekryteringsprocessen hos AISAB:

 • Intervju – Du möter någon av AISABs stationschefer eller HR-specialist för en intervju
 • Körtest – Intervjun följs upp med ett test tillsammans med en av våra trafikinstruktörer för att se hur du behärskar bilkörning i stadstrafik
 • Fystest – Nästa steg är ett fysiologiskt test med en personlig tränare för att utvärdera din styrka, balans, kondition och bålstyrka
 • Referenstagning kommer att ske när du genomfört testerna
 • Kontakt med AISABs HR-specialist för en diskussion kring en eventuell anställning
 • Introduktionsutbildning – Efter beslut om anställning genomgår du en individuellt anpassad 6 till 10 veckors introduktionsutbildning i AISABs regi
 • Introduktionsutbildningen inkluderar bland annat katastrofmedicin, utryckningskörning, radiokommunikation och praktik i ambulans.

Lediga tjänster

Alexandra Brander
Alexandra Brander, intensiv- och ambulanssjuksköterska, AISAB Söder

Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt

Läs hela Alexandra Branders berättelse

Mentorskap

Alla nya medarbetare inom AISAB får en mentor. Mentorskap inom ambulanssjukvården handlar om att en mindre erfaren kollega har en formaliserad kontakt med en mer erfaren kollega och därigenom ges möjlighet till diskussion och reflektion över handlande, behandling, handhavande och hantering av olika situationer som man som ambulanspersonal kan ställas inför i ambulansverksamheten. Mentorskapsrelationen baseras på tystnadsplikt och en fungerande personkemi. Målet med programmet är att öka personalens professionella och personliga trygghet för att därmed öka patientsäkerheten.

Möjligheter till vidareutbildning

Vi uppmuntrar alla medarbetare att fördjupa sina kunskaper inom sina intresseområden för att växa som medarbetare, stärka vår kvalitet och möta beställarens och patienternas förväntningar. Vill du veta mer om möjligheter till vidareutbildning, besök vårt Kompetenscenter.

Var med och påverka

Som medarbetare på AISAB ges du möjlighet att utvecklas inom olika områden och ta ett personligt ansvar för en del av helheten. Du ges också möjlighet att få användning av dina specifika intressen eller färdigheter. Då följer du utvecklingen inom ditt specialområde, går på seminarier och föreläsningar och ansvarar för att kunskapen sprids vidare på din station. Det här gör att mycket av kompetensutvecklingen sker på ditt initiativ. Här ser du några av de områden som våra medarbetare kombinerar med sina ordinarie tjänst på ambulansen:

 • Kvalitetssamordnare – ansvarar för att utveckla kvalitetsarbetet utifrån AISABs ledningssystem, ISO 9001.
 • Miljösamordnare – ansvarar för att utveckla miljöarbetet utifrån AISABs ledningssystem, ISO 14001.
 • Arbetsmiljösamordnare – samordnar arbetsmiljöarbetet och är ett stöd för AISABs ledning enligt OHSAS 18001 och AFS 2001:1.
 • Personalsamordnare – ansvarar för personalplanering och bemanning på AISABs stationer.
 • MTA, Medicinskteknisk Samordnare – ansvarar för ambulansernas medicintekniska utrustning.
 • Fordonssamordnare – ansvarar för kontakter med fordonsleverantörer och verkstäder och samordnar stationernas fordonspark.
 • Förrådssamordnare – ansvarar för beställning av patientrelaterat förbrukningsmaterial.
 • Läkemedelssamordnare – ansvarar för kontroll, uppföljning och utveckling av AISABs läkemedelshantering.
 • Studentsamordnare – ansvarar för samordning mellan AISAB och lärosätena för verksamhetsförlagd utbildning.
 • Hygien- och smittskyddssamordnare – ansvarar för att verksamheten följer rådande lagar och krav för hygienrutiner och begränsning av smittspridning.
 • Beklädnadssamordnare – ansvarar för kontakt med klädleverantörer och beställning av arbetskläder.
 • Kris- och kamratstödssamordnare – samordnar AISABs kris- och kamratstödsorganisation.
 • Lokal RAKEL-förvaltning ­ – ansvarar för kontakter med landstingets organisation och kontakter med myndigheter kring Rakel det nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning.
 • Packplanssamordnare – ansvarar för utveckling av AISABs packplan för utrustning i ambulans.
 • Forskning- och utvecklingssamordnare – ansvarar för samordning av AISABs forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 • Instruktionssjuksköterska – ansvarar för AISABs medicinska internutbildning.