Tyck till

Vi håller igång för att må bra

Begreppet hälsa kan innefatta nästan allt som vi människor gör i livet. AISABs hälsoarbete kan naturligtvis inte ta ansvar för de anställdas hela livssituation, men med ett genomtänkt hälsoarbete inom vissa utvalda områden vill AISAB vara en faktor bland flera som bidrar till att stärka medarbetarnas hälsa.

Att arbeta inom ambulanssjukvården ställer särskilda krav på vår egen fysiska och psykiska hälsa. Skiftarbete, olika miljöer, tunga lyft och svåra arbetsställningar sliter. Vi har också ett ansvar gentemot patienten och deras anhöriga att orka vara kompetenta, trevliga och korrekta även i fysiskt och psykiskt pressade situationer. För att klara vision och övergripande mål måste vi själva vara i god fysisk och psykisk form.

Alla medarbetare på AISAB får friskvårdsersättning och många gillar att vara fysiskt aktiva även utanför jobbet. Några spelar innebandy, bowlar och golfar tillsammans, medan andra väljer att jogga eller cykla till jobbet.

I anställningen ingår fri hälso- och sjukvård upp till ett högkostnadsbelopp. Skulle man behöva hjälp att bearbeta extra tunga upplevelser finns kamratstödjare på varje station och centralt i organisationen, samt en professionell ”debriefer” specialiserad på krishantering.

Fyra gånger om året anordnas AISAB Café som är ett initiativ för att öka samvaron inom AISAB, med föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter på temat friskvård.

AISABs hälsoarbete  ska stärka de faktorer som gör att vi håller oss friska och mår bra. Arbetet riktar in sig på fyra områden:

  • Kost
  • Fysisk aktivitet
  • Återhämtning
  • Trivsel
Nina Sundell Eronn, Ambulanssjuksköterska, biträdande stationschef och hälsosamordnare

I vårt yrke är det viktigt att man håller sig vältränad för att hålla sig skadefri

Läs hela Nina Sundell Errons berättelse