Tyck till

Vision

AISABs vision, att vara ”ledande inom prehospital akutsjukvård”, utgår från vårt verksamhetsuppdrag och Stockholms läns landstings värdegrund.

AISABs verksamheter är viktiga samhällsfunktioner som ska fungera väl dygnet runt årets alla dagar. Med det menas att vi förenar vård, kvalitet, forskning och utveckling i ett ständigt förbättringsarbete som vi självklart delar med oss av till övriga hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Ambulanssjukvård är ofta det första, viktiga steget i en vårdkedja. Kraven på att göra rätt bedömningar och behandlingar är mycket höga. Vår strävan är att göra vårt bästa för att leva upp till våra patienters och dess anhörigas förväntningar och att de ska känna sig trygga i våra händer. Vid varje enskilt möte ska patientnyttan vara vägledande för all personal i AISAB.

Våra medarbetare besitter ett högt engagemang och en hög kompetens inom vårt verksamhetsområde som är ovärderligt och som starkt bidragit till att AISAB har utvecklats till den professionella organisation vi är idag.

Vårt uppdrag är större än enbart ambulanssjukvård. AISAB, som är en del av Stockholms läns landsting, vill också ta ett samhällsansvar med utveckling av miljöarbete, samarbete med högskolor och universitet och delta i utvecklingen av den framtida hälso- och sjukvården.

/Åke Östman, VD.

 

Birgitta Johansson
Birgitta Johansson, stationschef Solna/Lidingö och läkemedelssamordnare på AISAB

I dag är vi en organisation med specialistutbildad vårdpersonal, med en mycket större möjlighet att påverka

Läs hela Birgitta Johanssons berättelse