Tyck till

Det här är vi

AISAB - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB är ett bolag som bedriver ambulanssjukvård och ägs av Region Stockholm. Bolaget startade sin verksamhet 1 juli 1993.

Från våra sex ambulansstationer bemannar ca 380 medarbetare 31 akutambulanser, tre transportambulanser, tre ledningsenheter, tre intensivvårdsambulanser (MICU) och en psykiatrisk ambulans (PAM). AISAB bedriver även transport av avlidna på uppdrag av Region Stockholm. Under 2019 utförde AISAB 108 000 ambulansuppdrag och 5 233 transporter av avlidna.

Våra ambulansstationer finns i Västerort, Ekerö, City, Söder, Lidingö och Solna. Huvudkontoret ligger i Johanneshov och härifrån samordnas arbetet på våra ambulansstationer. Ambulansstationerna har en bemanning på allt från 8 - 80 personer och vi utför uppdrag i hela länet, dygnet runt, året om.

 

Karta över AISABs stationer i Stockholm

AISAB har sju ambulansstationer belägna i Bromma, City, Ekerö, Lidingö, Solna, Söder och Vällingby

Det krävs fantastiska medarbetare för att nå framgång. Det har vi. Att arbeta i ambulans och med transport av avlidna innebär att möta människor, både patienter och anhöriga, i alla livets skeden. Det ställer stora krav på personlig mognad och gott omdöme. Inom AISAB försöker vi skapa arbetsförhållanden där frihet under ansvar, delaktighet och personligt engagemang är viktiga delar. Beslutsvägarna är korta och du har stora möjligheter att påverka ditt arbete. Vi har ett öppet klimat där alla anställda är välkomna att dela med sig av sina idéer, kunskaper och erfarenheter. Det ger dig som medarbetare alla möjligheter att vara med och utveckla framtidens ambulanssjukvård.

 

Läs mer om i AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm i vår online-broschyr.

Peter Dahl
Peter Dahl, ambulanssjukvårdare, AISAB Ekerö

När jag ser till vad jag har fått tillbaka under mina år inom ambulansverksamheten känner jag mig rikligt belönad

Läs Peter ”Peppe” Dahls berättelse

Våra fordon

Våra fordon är huvudsakligen biogas/bensin- och dieseldrivna Mercedes Sprinters och fyrhjulsdrivna ambulanser av märket Volkswagen T5. I våra miljömål ingår att begränsa vår påverkan på miljön genom fordonsval, val av drivmedel och så kallad ECO-Driving. AISAB var också först i världen med att utveckla en miljöambulans – ett fordon som helt och hållet är sanerat från farliga plaster och kemikalier och byggt för så miljövänlig körning som möjligt. 

Mattias Holmqvist
Mattias Holmqvist, ambulanssjukvårdare och fordonssamordnare på AISAB

Miljöambulansen blev lite av en världsnyhet!

Läs hela Mattias Holmqvists berättelse

Bland ambulanserna i vår fordonspark finns också specialutrustade intensivvårdsambulanser som är anpassade för vård och transport av intensivvårdspatienter mellan vårdinstanser, ledningsenheter, psykiatrisk ambulans (PAM). I fordonsparken ingår också bårbilar för transport av avlidna.

De två huvudmodellerna Mercedes Sprinter/Volkswagen T5