Tyck till

VD har ordet

Åke Östman är AISABs VD och ansvarar för den dagliga verksamheten samt leder företagets strategier för att uppnå visionen om att bli ledande inom prehospital akutsjukvård.

Akut omhändertagande är en av vårdens allra mest angelägna uppgifter. Ambulanssjukvården är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste verksamheter i omhändertagandet av akut sjuka och skadade patienter.

Inom sjukvården pågår ett ständigt förändringsarbete med optimala behandlingsmetoder och vårdflöden. Ambulanssjukvården ansvarar för den initiala delen i sjukvården och patienterna fortsätter nästan alltid in i övriga vårdprocesser. Effektivt resursutnyttjande kräver att patienten så tidigt som möjligt kommer till rätt vårdnivå. Ambulanssjukvårdens livsviktiga roll i omhändertagandet av akut sjuka och skadade patienter innebär att verksamheten blir en allt mer integrerad del av hälso- och sjukvården och kommer att få en ökad betydelse och påverkan på hela sjukvårdsstrukturen.

Samhället förväntar sig att ambulanssjukvården ska fungera dygnet runt, året om. Vården ska vara säker, kunskaps- och evidensbaserad och effektiv, och ges med patientens perspektiv i första hand. Att balansera dimensionering och effektivitet av ambulanssjukvård är en av Stockholms läns landstings viktigaste uppgifter.

Ambulanssjukvården i Stockholms län ska vara en nationell förebild för den utveckling som sker inom svensk ambulanssjukvård. Några exempel är utveckling av informations- och kommunikationsteknik, miljöarbete och nära samarbeten med akademier, samt forskning som möjliggör nya diagnostiska metoder, nya behandlingar och nya rutiner. Med länets stora population ges goda möjligheter att genom forskning generera ny kunskap som avspeglas i en förbättrad ambulanssjukvård.

Landstinget och ambulanssjukvården är utpräglade kunskapsorganisationer med en ständigt pågående utveckling i verksamhetens olika delar. Medarbetarna är en viktig del i en kvalificerad ambulanssjukvård. Det medför ett stort ansvar för verksamheten att stimulera och ge möjlighet till utveckling i yrket. Verksamheten måste gå mot en mer tydlig sjukvårdskultur. Det innebär att AISAB måste fortsätta stimulera vårdkulturen i verksamheten att gå från att vara en transportorganisation till högkvalificerad ambulanssjukvård.

/Åke Östman, VD