Tyck till

AISAB en mogen 20-åring

Den 1 juli 1993 startade AISAB sin verksamhet och har nu blivit en mogen 20 åring.

15 augusti |

Stockholms läns landsting (SLL) beslutade i början av 90-talet att länets ambulanssjukvård skulle konkurrensutsättas genom upphandling. I beslutet ingick att bilda ett landstingsägt bolag som skulle delta i upphandlingen - AISAB. Vi är nu inne i femte avtalsperioden och det är idag tre leverantörer som bedriver ambulansverksamhet inom SLL - AISAB, Samariten och Falck. I första avtalsperioden som var på tre år var det sammanlagt nio leverantörer av ambulanssjukvård. Verksamheten var uppdelad på 29 affärsenheter. Idag är det sju affärsenheter, varav AISAB har två av dem.

AISAB har genom åren drivit verksamhet på olika ställen runt om i länet, från Hallstavik till Södertälje. När AISAB startade verksamheten ingick stationerna City, Söder, Solna, Hägersten, Södertälje och Sollentuna. Av dessa stationer så är det endast City, Söder och Solna som tillhört AISAB under alla 20 åren. Personalstyrkan var vid start ca 150 medarbetare och av dessa var 133 ambulanssjukvårdare. Idag är vi drygt 250 medarbetare varav 80 är ambulansjukvårdare.

Det har hänt mycket under åren. Här är några exempel;

1993 Startade verksamheten

1993 AISAB ansvarade för ambulanshelikoptern under första avtalsperioden.

1993 startade även intensivvårdsambulansen (MICU) i samarbete med Karolinska sjukhuset och SLL. 2009 tog AISAB över intensivvårdsambulansen i egen regi.

1994 utförde AISAB ca 30 000 ambulansuppdrag, dock finns endast prio 1 och 2 med i statistiken. Som jämförelse utförde AISAB 74 112 ambulansuppdrag under 2012.

1994 infördes en ny ledningsorganisation i företaget. Tidigare hade AISAB områdeschefer, nu tillsattes istället stationschefer. I samband med omorganisationen föddes idén med ansvarsområden och personalens delaktighet vilket är ett oerhört lyckat arbetssätt och är fortfarande en av AISABs grundpelare.

1994 övertog AISAB MedI ambulans

1996 övertog AISAB Ljusterö ambulans (Roslagen, Åkersberga mm)

1996 startade det första kvalitetsarbetet med konceptet "Kvalitet till er tjänst". Idag har vi ett väl utvecklat kvalitetsarbete enligt standarder för kvalitet (ISO9001, Miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (OHSAS18001, AFS 2001:1)

1998 beslutades att AISAB skulle ligga i framkant när det gällde IT. Om det blev så märkvärdigt kan man nog diskutera. Men vi fick i alla fall e-post och en hemsida planerades.

1999 beslutade landstinget att ge AISABs personal möjlighet att bli delägare i bolaget. Målet var att minst 120 medarbetare skulle gå in som delägare. Den egna insatsen var 1000 kr per andel. Detta begravdes rätt snabbt då det visade sig att landstinget inte fick subventionera delägarskap med skattepengar. Det kanske var lika bra det med tanke på att AISAB gick med underskott de kommande fem åren.

2000 arrangerades Flisakonferensen i Stockholms regi på Älvsjömässan. AISAB ställde upp med egen monter, akutbil och ambulans.

2000 startade AISAB och sjukhusen ett samarbetsprojekt där ambulanspersonal och sjukhuspersonal roterade på respektive arbetsplatser. Projektet lades ned efter några år då sjukhuset märkte att personalomsättningen ökade på grund av att sjukhuspersonalen sökte sig till ambulanssjukvården.

2000 genomfördes den första patientundersökningen KUPP. AISAB fick då som nu ett mycket högt kvalitetsindex.

2000 startade gruppledarorganisationen på City. Söder följde efter 2009. Gruppledarorganisationen avvecklades 2012 när biträdande stationschefer infördes på samtliga stationer.

2001 vann AISABs rockband tävlingen "Arbetsrock" som arrangerades av radiokanalen Rockklassiker 106,7. Tävlingen avslutades med en hejdundrande final på Hard Rock Café.  Förstapris var 75 reklamjinglar i radion.

Åren 2000-2005 var besvärliga med ett ekonomisk underskott som ökade för varje år. Det var inga roliga år. Personalomsättningen under dessa år var också hög.

Under 2004 miljöcertifierades AISAB enligt ISO 14001. 2009 satte AISAB världens första miljöambulans på kartan.

2005 beslutades att AISAB inte skulle ingå i upphandlingen av ambulanssjukvården. Landstinget ville ha en del av verksamheten i egen regi. Ambulanssjukvården delades upp i akutambulanser och transportambulanser.

2005 minskade antalet akutbilar från fyra till två och AISABs två enheter avvecklades

2005 kom också kravet på legitimerad sjuksköterska i samtliga akutambulanser. Denna förändring tillsammans med avvecklingen av akutbilarna innebar att AISAB tvingades säga upp drygt 50 medarbetare, mestadels ambulanssjukvårdare och akutbilssköterskor. Det var ca 25% av AISAB personal som förlorade jobbet på grund av förändringarna.

Under 2005 beslutade AISABs styrelse att köpa uppdragsutbildning från Karolinska Institutet. Samtliga av AISABs grundutbildade sjuksköterskor erbjöds genomgå specialistutbildning. Det var drygt 50 sköterskor som tog möjligheten.

2007 startade det första projektet i AISAB, Patientstyrning till alternativa vårdnivåer.

2008 ställdes frågan från landstinget om AISAB ville ta över Transport av avlidna. Vi tog bollen och det visade sig vara ett mycket lyckat beslut.

2011 fattades ett politiskt beslut att AISAB är en av landstingets viktiga kärnverksamheter. AISAB skulle därmed inte ingå i upphandligen av ambulanssjukvård likt föregående period. Alla politiska partier i landstinget stod bakom beslutet. AISAB skulle fortsätta att bedriva ambulanssjukvård och Transport av avlidna inom samma områden som tidigare avtalsperiod.

Detta var som sagt ett axplock från AISABs historia under 20 år. Det finns naturligtvis mer. När man gör en tillbackablick så inser man att utvecklingen av ambulanssjukvården är nära på svindlande. Det har hänt så otroligt mycket under dessa år med bland annat teknik, fordon, kompetens, utrustning, organisation och utveckling av arbetsmetoder.

- Jag är säker på att den starka utvecklingen är en av anledningarna till att så många jobbar kvar i verksamheten. För min egen del känns det som en ynnest att få ha varit med under dessa 20 år. Men den stora anledningen till denna utveckling är många medarbetares engagemang och intresse säger Åke Östman, VD, AISAB.