Tyck till

AISAB får pris för bästa jämställdhetsindex

AISAB Ambulanssjukvården i Storstockholm har fått utmärkelse för bästa jämställdhetsindex JÄMIX® inom Stockholm läns landsting 2016. AISAB har som mål att det ska vara balans mellan könen och att i rekryteringen av ambulanssjukvårdare öka antalet kvinnor i verksamheten. År 2016 uppgick antalet kvinnor i företaget till 48 procent från 42 procent 2015.

11 december | Jämställdhetsindex JÄMIX® beskriver hur jämställdheten ser ut i organisationen där nio olika nyckeltal sammanställs i ett index och mätningen görs av Nyckeltalsinstitutet varje år. De nyckeltal som ingår i jämställhetsindex är: yrkesgrupper, ledningsgrupp, lika karriärmöjligheter, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, deltid, visstidsanställning och aktiv jämställdhetsarbete. 

”Det är verkligen glädjande att AISAB har nått så långt i vårt jämställdhetsarbete att vi blivit bäst i landstinget. Det var ändå lite överraskande att vi nått så långt även om vi jobbat målmedvetet med jämställdhetsarbetet. Bland annat har nästan alla chefer och administrativ personal genomgått landstingets jämställdhetsutbildning. Nu gäller det att inte luta sig tillbaka utan fortsätta arbeta för att AISAB ska vara en attraktiv arbetsplats för alla”, säger Åke Östman vd, AISAB.

 

Pris Jämlikhet 2_400px

 Åke Östman med Charlotte Ovefelt från SLL Personal och utbildning.


Läs mer om Jämställdhetsindex JÄMIX®

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Åke Östman vd, AISAB Ambulanssjukvården i Storstockholm
Tel. 08-123 120 02

E-post: ake.ostman@sll.se