Tyck till

AISAB inför HändelseVis

AISAB har beslutat att använda sig av det SLL-gemensamma avvikelserapportsystemet HändelseVis.

28 februari | Under den senare delen av 2012 har AISAB utvärderat det SLL-gemensamma avvikelserapportsystemet HändelseVis, ett system som hanterar vårdavvikelser, miljöavvikelser, arbetsmiljöavvikelser och förbättringsförslag. Resultatet har varit positivt då HändelsVis på ett strukturerat sätt hanterar rapportering, återkoppling, analys och uppföljning.

- Avvikelserapporter har sedan flera år tillbaka setts som förbättringsförslag för utveckling av verksamheten, där fokus på analys, uppföljning och återkoppling är av central betydelse, säger Henrik Lindlöf, Administrativ chef på AISAB. Vi har tidigare haft ett system som vi själva har utvecklat men som idag inte räcker till i och med den ständigt ökande inrapporteringen av avvikelser. Vi behöver ha ett system som har en kapacitet att klara den mängd avvikelser som kommer in och som stödjer analys och framtagande av förbättringsåtgärder. HändelseVis är i mina ögon ett sådant system.

Milka Dinevik, Verksamhetscontroller i AISAB välkomnar det nya systemet och ser flera fördelar. 

- Att hanteringen säkerställs med roller och ansvar och att systemet ”hjälper till” att hantera avvikelsen genom alla led fram till ett resultat, är starka skäl till att använda just HändelsVis. Att det sedan är ett SLL-gemensamt system har sina fördelar då det medför en enklare och säkrare kommunikation och ger möjlighet till jämförelse med andra verksamheter inom Stockholms läns landsting.

HändelseVis börjar användas den 1 mars, 2013.

Fakta: AISAB har cirka 800 interna avvikelser och ett 60-tal utifrån inkommande avvikelser/klagomål per år. Minst 75 % av AISABs medarbetare rapporterar avvikelser och i snitt skrivs det cirka tre avvikelser per anställd och år. Under 2012 har vi gjort en Lex Maria-anmälan. Vi hade också fyra avvikelser/klagomål från Socialstyrelsen och fyra från Patientnämnden. De avvikelser/klagomål som inkommit till verksamheten ska ställas i relation till de totalt ca 74 100 ambulansuppdrag och 3776 transporter av avlidna som AISAB genomförde under 2012.