Tyck till

AISAB satsar på mentorskap

Mentorskap är en urgammal företeelse. Den finns beskriven redan i Homeros grekiska diktverk, Odysseén, i vilket gudinnan Athena antar rollen som en man vid namn Mentor och fungerar som lärare, rådgivare, vän och surrogatfader till Odysseus son Telemachos och guidar honom genom livets utmaningar. Under 2012 påbörjade AISAB sitt arbete med att införa ett mentorskapsprogram i verksamheten.

20 mars | Idén om mentorskapsprogram och dess utformning är framtaget av en av AISABs ambulanssjuksköterskor, Anna Filmberg, genom hennes magisterarbete. Efter en lyckad prövotid införs mentorskapsprogrammet fullt ut som en del av AISABs verksamhet den 1 april 2013. Programmet riktar sig till all personal, men erbjuds framför allt till nyanställda.

Mentorskap inom ambulanssjukvården handlar om att en mindre erfaren kollega har en formaliserad kontakt med en mer erfaren kollega och därigenom ges möjlighet till diskussion och reflektion över handlande, behandling, handhavande och hantering av olika situationer som man som ambulanspersonal kan ställas inför i ambulansverksamheten. Mentorskapsrelationen baseras på tystnadsplikt och en fungerande personkemi. Målet med programmet är att öka personalens professionella och personliga trygghet för att därmed öka patientsäkerheten.

Anna Filmberg, som har utvecklat programmet, ser fram emot införandet.

- Det är fantastiskt roligt att det blir av och att det blir en del av AISABs ordinarie verksamhet. Det trodde jag inte när jag satt timme in och timme ut och plöjde litteratur för att finkamma tidigare forskning i ämnet. Ibland tvivlade jag på att jag skulle få ihop allt, men nu med resultatet i min hand är jag mycket nöjd med arbetet.

Enligt Åke Östman, VD i AISAB, är Annas magisteruppsats om mentorskap ett bra exempel på hur vi vill skapa delaktighet i utvecklingen av verksamheten.

- Att våra medarbetare får möjlighet att utveckla sig själva. Att detta i sin tur utvecklar verksamheten gör att vi tar stora kliv framåt mot att bli ledande inom prehospital sjukvård. Programmet är enkelt i sin utformning men ger mycket tillbaka till verksamheten.