Tyck till

AISAB söker samordnare för Akademisk ambulans

Syftet med Akademisk ambulans är att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling för att öka vårdens kvalitet inom ambulanssjukvården i Stockholm.

4 maj | Akademisk ambulans ska främja samarbetet i ovan nämnda delar mellan ambulansleverantörer och de högskolor som har vårdutbildning. Samordnarens roll är att ha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inom Akademisk ambulans. Samordnaren bör ha en tydlig förankring inom ambulanssjukvården.

För mer information och ansökan klicka här!