Tyck till

AISAB startar den tionde enheten i "ambulanslyftet"

Den 19 januari startar AISAB den sista ambulansenheten i det så kallade "ambulanslyftet". Enheten har placerats på Söder och har drifttid mellan 13.00-20.00. Detta innebär att AISAB nu driftsätter totalt 30 ambulansenheter varav en utomlänsambulans och en intensivvårdsambulans.

19 januari | Utökningen är ett led i det beslut som togs av landstinget i januari 2013 om att utöka ambulanssjukvården med totalt tio nya ambulansenheter. I ockh med denna utökning är nu målet uppfyllt.

– Satsningen på 10 nya enheter är mycket positiv för verksamheten. Att fem (5) av enheterna placerats inom AISABs områden känns extra positivt. Det ger en bra förstärkning av beredskapen och ger ytterligare förbättring av tillgängligheten till länets invånare, säger AISABs VD Åke Östman.