Tyck till

Ambulanspersonal lär sig mer om våld i nära relationer

När covid-19 blossade upp i våras och det kom signaler på ökad psykisk ohälsa och våld i nära relationer beslutade Carolina Fors, tf. enhetschef på tf. enhetschef Prehospitalt kunskap- och kliniskt träningscenter (KTC), att ambulanssjukvården i Stockholm behövde särskild utbildning med fokus på ämnet. Och det snabbt.

6 november | Tillsammans med Enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) tog KTC fram ett upplägg för att personalen ska bli mer rustade för att upptäcka våld i nära relationer. I oktober var de första utbildningarna igång. Totalt utbildas cirka 600 medarbetare från ambulansföretagen AISAB, Falck och Samariten fram till december i år.

- Det ger oss en unik möjlighet. Vi är bra på och tränade för snabba akuta insatser, men inte lika rustade när det gäller att hantera misstanke om våldsutsatthet på ett bra sätt. Många upplever att de behöver mer kunskap och handfasta råd inom ämnet, säger Carolina Fors, tf. enhetschef på KTC.

För att effektivt kunna genomföra uppdraget utifrån de restriktioner som finns i samband med covid-19 hålls utbildningarna i direktsändning via Teams.

Läs hela artikeln