Tyck till

Bättre träffsäkerhet vid prioritering av ambulansuppdrag

SOS Alarm arbetar med att ta fram ett nytt medicinskt beslutsstöd för att öka träffsäkerheten i prioriteringen av ambulansuppdrag.

5 juli |