Tyck till

Carina Lundberg Uudelepp föreslås till regiondirektör för Region Stockholm

I samband med årsskiftet tar Stockholms läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och blir region istället för landsting. Landstingsstyrelsen föreslås den 27 november utse Carina Lundberg Uudelepp till Region Stockholms första regiondirektör med tillträde den 1 januari. Tjänsten ska vara ett tidsbegränsat förordnande som följer mandatperiod. Nuvarande landstingsdirektör Malin Frenning lämnar Stockholms läns landsting vid årsskiftet.

22 november |