Tyck till

Intervju med ambulanssjukvårdare Oskar Lindberg

– Jag älskar att komma till jobbet och veta att dagen är ett vitt papper som ska fyllas av händelser jag ännu inte känner till.

16 april | Oskar Lindberg jobbar hos AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. I ambulansen arbetar han med en specialistutbildad sjuksköterska. Teamet turas om att köra ambulansen, att sköta kommunikationen med SOS, polis och räddningstjänst, och att ta hand om patienterna. De svårast sjuka är dock alltid specialistsjuksköterskans ansvar.

Läs hela intervjun här!