Tyck till

Ny enhet på AISAB Vällingby

I januari beslutade Stockholms läns landsting att utöka ambulanssjukvården med tio nya ambulansenheter.

29 april | - Beslutet är verkligen välkommet säger Åke Östman, VD AISAB. Antalet uppdrag har ökat konstant sedan 2008 och det finns ett stort behov av fler ambulansenheter.

Utökningen sker i tre etapper. Fyra nya enheter ska vara i drift senast den 1 augusti, tre stycken till den 1 november 2013 och ytterligare tre till under 2014.

AISAB startade upp en ny enhet på Vällingby den 15 april. Enheten kommer att gå dagtid 10.00-17.00 på vardagar fram till den 1 augusti och efter detta på tvåskift, 07.00-21.00 på vardagar och 09.00-22.00 på helger.

Beslut om var de återstående tre ambulansenheterna under 2013 ska placeras tas av SLL i maj.