Tyck till

Ny intensivvårdsambulans i Region Stockholm

Från och med fjärde november rullar en ny intensivvårdsambulans i Stockholms län. Det betyder att Region Stockholm nu förfogar över tre större bussliknande intensivvårdsambulanser.

6 november | Intensivvårdsambulanserna är en del av AISABs specialenheter och är specialutrustade för att transportera patienter med särsklit vårdbehov mellan olika vårdenheter.