Tyck till

Agneta Edberg ny styrelseordförande i AISAB

På årsstämman den 17 maj valdes Agneta Edberg till ny styrelseordförande för AISAB. Hon ersätter Lars Strömberg som efter 20 år i AISABs styrelse varav 9 år som ordförande lämnar uppdraget. AISAB tackar Lars för många års förtjänstfullt arbete och hälsar Agneta välkommen till AISAB.

10 juni | Agneta Edberg har befattning som nordisk VD inom läkemedelsbranschen. Hon har haft olika ledande befattningar inom Pfizer AB, Pharmacia AB, Bactiguard AB, Läkemedelsförsäkringsföreningen AB, LinkMed AB, Cederroth International AB, Farmos Group AB och Cilag AB samt styrelseuppdrag i bland annat Hansen AB, Cityakuten AB, Stockholm Heart Center AB. Hon har också varit styrelseordförande i BioResonator AB, Health Solutions AB och VINNExcellence Projektet BioMatCell.  Ingår idag i bland annat i VINNOVAS expertråd för UDI (UtmaningsDrivna Innovationer) samt styrelseordförande i cancervaccinbolaget Immunicum AB.

– Jag kan förhoppningsvis tillföra AISAB en hel del erfarenheter från mitt liv inom såväl företagsutveckling som företagsledning. För också med mig kunskap inom forskning och utveckling som kan komma väl till pass i ett företag som AISAB som satsar på forskning och kvalitetsutveckling av sin verksamhet med god akademisk förankring. Ambulanssjukvården är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste verksamheter i omhändertagandet av akut sjuka och skadade patienter. Om ambulanssjukvården kan leverera förbättrad vård och behandling ger det ett mervärde för patienterna och hela vårdprocessen.

– AISAB har en spännande framtid att gå tillmötes i och med att Stockholm beräknas växa med ca 350 000 nya innevånare fram till år 2020. En självklarhet för verksamheten blir att spegla och möta de behov som den tillväxten kommer att kräva när det gäller kvalitet och patientsäkerhet.

Styrelsens uppgift är att leda AISAB på ett effektivt sätt i enlighet med ägaren Stockholms läns landstings mål och intentioner. Förutom Agneta Edberg så består AISABs styrelse av Annelie Hedman, Sara Karlin, Rolf Karlsten och Kristina Wallentin samt personalrepresentanterna Tomas Buxbaum och Jens Eriksen.