Tyck till

PAM har fått Mobila vårdens pris 2019

Mobila vårdens pris delades ut i Linköping den 14 augusti, under konferensen Nationellt samtal om den mobila vården. Konferensen samlade företrädare från landets ambulanssjukvård, specialiserad hemsjukvård, kommunal sjukvård och primärvård.

15 augusti | Psykiatriambulans (PAM) är en specialenhet för akuta psykiatriska ärenden inom Region Stockholms prehospitala verksamhet. Uppgiften för PAM-enheten, är att göra akutpsykiatriska bedömningar och insatser utanför sjukhusmiljön, framför allt vid akut risk för suicid.

- Vi är mycket stolta och glada över att få den Mobila vårdens pris då PAM är en viktig del av AISABs verksamhet. Att kunna erbjuda akut psykiatrisk vård på plats är nu en naturlig del i den prehospitala vården inom Region Stockholm.  Det är också roligt att PAM uppmärksammas nationellt,  säger Åke Östman, vd AISAB.

 

 Motivering till Mobila vårdens pris 2019

Psykiatriambulans, PAM, är en nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet inom Region Stockholm i samarbete med AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. Med sin spetskompetens möter PAM varje dag behovet av akuta psykiatriska insatser utanför sjukvårdsinrättningarna för patienter med svåra psykiatriska tillstånd.

PAM är dessutom ett mycket bra exempel på att den akuta mobila vården spelar en allt mer avgörande roll inom den framtida svenska sjukvården.

 

Fakta PAM:
Projektet med PAM,  Psykiatrisk Akut Mobilitet började som en pilotstudie 2015. Projektets syfte var att hitta former för att kunna erbjuda ett bättre prehospitalt omhändertagande av personer med akut psykisk ohälsa. De positiva erfarenheterna ledde till att Stockholm som första region i landet införde PAM permanent i januari 2017. Psykiatriambulansen är bemannad med en ambulanssjukvårdare och specialistsjuksköterskor inom psykiatri. Enheten är i drift veckans alla dagar kl. 14.00 -02.00.