Tyck till

Ledig tjänst: Personal till Region Stockholms bårtransport

Tillsammans med Region Stockholm har vi det yttersta ansvaret för att transportera avlidna mellan Region Stockholms vårdinrättningar och om en person avlider i sin privata bostad transporteras till bårhus. Enheten utför sitt arbete med stor värdighet och respekt för den avlidne och närstående, och gör en betydelsefull insats i början av de anhörigas sorgefas. Vill du bidra till en viktig samhällsfunktion och ta dig an ett givande arbete hos oss på AISAB?

16 januari |