Tyck till

Region Stockholm utbildar sjöräddare – ska få ge syrgas

Inom kort ska totalt 333 sjöräddare utbildas i att ge syrgas till akut sjuka eller skadade personer till sjöss eller på ö inom Stockholms län. Det här möjliggörs genom ett samarbete mellan Region Stockholm, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS).

22 maj | Läs mer på Region Stockholms webbplats.