Tyck till

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling.

7 januari |

Genom det utökade uppdraget kommer Region Stockholm ta ett större ansvar för regionens utveckling som helhet, stärka det regionala tillväxtarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som rör länet, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur.