Tyck till

Säkrare ambulanstransporter med simulator

Forskare från Linköpings universitet har utfört en pilotstudie för att ta reda på mer om vilka transportrelaterade faktorer som spelar roll för vårdkvaliteten, och hur dessa skulle kunna undersökas närmare med hjälp av en simulator för arbete i ambulans.

8 november |