Tyck till

Stockholm bästa landstinget på miljö

Miljöarbetet i Stockholms läns landsting rankas högst i landet då alla regioner och landsting jämförs. Tidningen Miljöaktuellt har gjort undersökningen som baseras på fakta från SKL och enkätsvar.

4 mars | - Det är jätteroligt att få ett sådant erkännande, säger landstingets miljöchef Charlotta Brask. Jag tror att det är våra långsiktiga, tuffa och mätbara mål som nu har gett resultat. Vi har all anledning att vara stolta över vårt miljöarbete.

Låg klimatpåverkan från medicinska gaser, hög andel förnybar energi i byggnader och väl använd kollektivtrafik är de områden där Stockholms läns landsting är allra bäst. Dessutom är andelen förnybart bränsle i kollektivtrafiken hög. Även andelen ekologiska livsmedel ligger bra till för Stockholms läns landsting

- De områden där vi kommit längst kännetecknas av drivande politiker och duktiga tjänstemän, säger Charlotta Brask. Vi gör ingenting halvdant utan satsar helhjärtat och arbetar systematiskt. Tack vare engagerade medarbetare i hela landstinget kan vi lyckas med våra tuffa mål.

I det nya miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016, ligger fokus på klimat, hållbar resursanvändning och att fortsatt välja bort giftiga ämnen i produkter och material. På många områden ligger Stockholms läns landsting före och inspirerar andra.

- Miljönyttan av att inspirera andra är stor, säger Charlotta Brask. Men även om Stockholm är stort kan vi inte göra allting själv. Samarbete med andra regioner och landsting är jätteviktigt.

Tidningen Miljöaktuellt rankar miljöarbete i landets kommuner varje år. För första gången görs nu även en ranking för landets regioner och landsting. Rankningen baseras på en enkätundersökning och information från Sveriges kommuner och landstings (SKL) databas för öppna jämförelser.

Ur ett AISAB-perspektiv

AISAB som ägs av Stockholms läns landsting har varit med och bidragit till utmärkelsen genom att vi fullt ut tagit bort den smärtlindrande gasen Medimix från verksamheten. AISAB har också ökat sina inköp av ambulanser med förnybart bränsle (biogas) samt gått över till miljödiesel, PREEM Evolution, med 30 % förnybara råvaror med inblandning av bl.a. tallolja.

- Det här erkännandet är fantastiskt, säger AISABs VD Åke Östman. Vi och övriga SLL har verkligen satt miljöfrågorna på kartan och vi nöjer oss inte med det här, utan tar nya krafttag och sätter nya mål för att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas vårt mål att vår fordonsflotta ska drivas av förnybart bränsle till 60 % redan år 2016.

- Lina Dahl, som är miljösamordnare i AISAB, menar att erkännandet är resultatet av ett långsiktigt arbete med tydliga mål där SLL redan i början av 2000-talet införde ett krav på att Stockholms läns landstings samtliga verksamheter skulle certifiera sitt miljöarbete mot ISO 14001. AISAB certifierades 2004 och har sedan dess arbetat systematiskt med miljöfrågor. Idag är miljöfrågorna en naturlig del av AISABs verksamhet och har en väl fungerande integration med kvalitet och arbetsmiljöfrågor.

Läs mer

Pressmeddelande

Landstingsrankning

Läs mer om miljöutmaning 2016