Tyck till

Två nya ambulansenheter till AISAB

Den 1 oktober startade AISAB två nya ambulansenheter...

2 oktober | Den 1 oktober startade AISAB ytterligare två (2) ambulansenheter. En två-skiftsenhet på Bromma och en dagenhet på City. Detta innebär att AISAB nu driftsätter totalt 29 ambulansenheter varav en utomlänsambulans och en intensivvårdsambulans.

Utökningen är ett led i det beslut som togs av landstinget i januari 2013 om att utöka ambulanssjukvården med totalt tio nya ambulansenheter. Nio av dess enheter är nu utplacerade i länet. En enhet återstår att placera i det sk. ambulanslyftet. Var denna skall placeras är i dagsläget inte känt.

– Det känns bra med denna satsning inom AISABs områden. Det ger en bra förstärkning av beredskapen och ger ytterligare förbättring av tillgängligheten till länets invånare, säger AISABs VD Åke Östman.