Tyck till

Det ska vara roligt att gå till jobbet

Birgitta har arbetat inom i ambulanssjukvården sedan 1981 med några uppehåll på sjukhus. Hon har varit stationschef på AISABs station på Lidingö sedan 2011 och på stationen i Solna, hemmastation för intensivvårdsambulansen, sedan 1995.

Birgitta har en bakgrund som sjuksköterska och är vidareutbildad distriktssköterska med studier inom ledarskap och organisation. I sin roll som stationschef är hon budgetansvarig och har personalansvaret för de trettio medarbetarna, på de båda stationerna i Solna och på Lidingö, med årliga kompetensutvärderingar, lönesamtal och medarbetarsamtal. Hennes mål är att skapa en utvecklande arbetsplats och göra det trivsamt att gå till jobbet.

– Jag gillar att jobba med människor, säger Birgitta. Det är roligt att hjälpa medarbetare att utveckla sina kunskaper och att se dem växa.

Information är viktig

Birgitta, som delar sin tid mellan de två stationerna i Solna och på Lidingö med en biträdande stationschef till sin hjälp, ingår i AISABs ledningsgrupp och är även läkemedelssamordnare inom AISAB. Det sistnämnda är ett pågående arbete som innebär kontroll, uppföljning och utveckling av AISABs läkemedelshantering för att se till att nya rutiner för läkemedelshantering implementeras och att eventuella avvikelser och förbättringsbehov registreras och handläggs.

– Det är oerhört viktigt att våra medarbetare alltid är uppdaterade på det senaste, så en stor och viktig del av mitt arbete handlar om att kommunicera, säger Birgitta.

Sedan 1993 är AISABs intensivvårdsambulans placerad på stationen i Solna. 

– Det finns bara en intensivvårdsambulans i hela Stockholm, berättar Birgitta, och den är dessutom ganska unik i hela landet.

Transporterar de allra sjukaste patienterna

Intensivvårdsambulansen är en buss som är utrustad med allt som krävs för att utföra intensivvård. Kan patienten inte flyttas över till en bår så har bussen plats för en hel sjukhussäng och rymmer även det team med personal (läkare och sjuksköterska) från sjukhuset som alltid medföljer under transporten. All medicinsk teknisk utrustning är energikrävande. Bussen har ett eget elverk för att förse utrustningen med ström.

Intensivvårdsambulansen transporterar patienter mellan olika sjukhus och mellan olika intensivvårdsavdelningar, som t ex hjärt- eller lungsjuka eller små barn i kuvös. De flesta patienter ligger i respirator och är nedsövda.

– Intensivvårdsplatserna är ganska få i Stockholm, så intensivvårdsambulansen transporterar bara de allra sjukaste patienterna, berättar Birgitta. Den kan också hämta patienter från andra delar av Sverige och kör cirka 5-7 utomlänsuppdrag i månaden.

En rolig resa

Birgitta tycker att utvecklingen inom ambulanssjukvården från 1981 då hon började fram till idag har varit fantastisk.

– Då var ambulansorganisationen mer en transportorganisation, säger hon. I dag är vi en organisation med specialistutbildad vårdpersonal med en mycket större möjlighet att påverka både vården av patienterna och vår egen arbetssituation. Det har varit en rolig resa.