Tyck till

Det känns bra att jobba med förbättringar

Lina Dahl är sedan flera år tillbaka miljösamordnare på AISAB. Hon menar att ambulansyrket attraherar självständiga människor och tror att det är anledningen till att det hela tiden kommer nya idéer och förbättringsförslag från olika delar av AISABs organisation.

Lina, som också arbetar som sjuksköterska i ambulans på Citystationen, är övergripande miljösamordnare för AISAB. Det betyder att hon arbetar med miljöfrågor, såväl internt som externt. Varje ambulansstation har också en lokal miljöansvarig. 

Lina leder miljöarbetet inom AISAB och rapporterar till VD och ledningsgruppen. Tillsammans med stationernas miljöansvariga utformar hon nya miljömål, genomför utredningar, informerar och utbildar övriga medarbetare.

– När vi började utveckla miljöarbetet här på AISAB var miljösamordnarna noviser på området. Jag hade överhuvudtaget inte jobbat med miljöfrågor tidigare, berättar hon.

Miljöarbetet är ett samarbete

Under åren har AISAB satsat en hel del på kompetensutveckling och miljöarbetet har verkligen gått framåt. Lina tycker att det känns både roligt och stimulerande att AISABs miljöarbete har uppmärksammats så mycket, både inom landstinget och nationellt, särskilt i och med utvecklingen av miljöambulansen.

– Grunden för ett lyckat miljöarbete är bra samarbete mellan våra stationer och med övriga landstinget. Alla landstingets verksamheter och bolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi är ett helt nätverk av samordnare och samverkansgrupper som arbetar tillsammans för att landstingets miljömål ska uppnås, berättar Lina. 

Hon upplever att miljöfrågorna har blivit viktigare och viktigare med åren. Nu handlar de inte bara om återvinning längre. AISAB har ett helhetstänk som omfattar alla områden inom verksamheten.

– Om en ambulans till exempel skulle krocka blir det i första hand en arbetsmiljöfråga, men om däcken var dåliga är det en brist i kvaliteten. Och läcker det olja efter krocken så blir det även en miljöfråga, förklarar Lina.

Mer än bara en rapportfunktion

AISAB var först i landstinget med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö då man konstaterade att de tre i allra högsta grad hänger ihop. Och rätt snabbt upptäckte man att det gav ett betydligt mer effektivt förbättringsarbete när man såg problemen ur fler perspektiv på samma gång.

Varje år ska AISABs miljöarbete redovisas till landstinget och verksamhetens måluppfyllelse och system granskas av revisorer. Då är det Linas uppgift att planera och förbereda inför revisionen. Hon är även med och redovisar de åtgärder som har genomförts under året.

– Revisionen är mycket mer än bara en rapportfunktion, säger Lina. Mål och miljöarbete kan kanske låta tungt, men alla inom organisationen jobbar med våra mål varje dag, kanske till och med utan att tänka på det.

Högt satta mål är en sporre

Lina tycker att man har kommit en bra bit på väg i miljöarbetet på AISAB, men inser också att man står inför nya, stora utmaningar. Verksamheten växer och AISABs fordon rullar över 200 000 mil per år. Fram till 2016 ska AISAB öka andelen förnyelsebara drivmedel med 10 % varje år.

- Det sporrar att målen är högt satta. Det är verkligen något att bita i, skrattar Lina.