Tyck till

Alla fordon kan inte bli ambulanser

Mattias har arbetat 16 år i verksamheten och delar sin tjänst som ambulanssjukvårdare med arbetet som en av två övergripande fordonssamordnare på AISAB. Han tycker att den största – och viktigaste – utmaningen är att hitta lösningar som både ska fungera i den dagliga verksamheten och är miljövänliga.

- Det finns mängder av regelverk, standarder och krav på ett ambulansfordon, berättar Mattias. Det går inte att bygga om vilket biogas- eller etanoldrivet fordon som helst till en ambulans. Att ambulansfordon oftast beställs i små serier, påverkar att det inte finns tillräckligt bra incitament till att utveckla alternativ till de fordonsmodeller som finns på marknaden.

– Det är också många andra kriterier som måste uppfyllas för att färdigställa ett ambulansfordon, oftast måste man kompromissa på något sätt, berättar Mattias. Jag tycker att AISAB har en bra fordonspark. Satsningar har gjorts de senaste åren på att förnya fordonsflottan. Bland annat har AISAB tio fyrhjulsdrivna ambulanser som har varit guld värda snöiga vintrar.

AISAB har implementerat ECO-driving, en körteknik för mjukare, ekonomisk körning som spar på både bränsle, miljö och fordon. Initiativet kom från fordonsgruppen och trafikinstruktörerna. En idé som kanske kan låta konstig – ambulanser ska ju komma snabbt till patienten!

– ECO-driving-projektet är en viktig del av miljöarbetet, säger Mattias, och den mjuka ECO-körningen rimmar ju faktiskt rätt bra med hur vi kör när vi ska ta oss till sjukhuset med en patient i ambulansen som vårdas av en kollega. Så mjukt och så säkert som möjligt.

En världsnyhet på AISAB

Projektet ”Grön Ambulans” eller Miljöambulansen som den kallas till vardags, var ett projekt mellan AISAB och Stockholms läns landsting som startades 2005 för att öka andelen förnyelsebara bränslen för fordonsdrift. Tanken var att bygga en biogasdriven ambulans där mängden miljöfarliga ämnen reducerats så långt som var tekniskt – och ekonomiskt – möjligt. 

Miljöambulansen drivs på biogas och är helt sanerad från farliga plaster och kemikalier. Den har halogen- och PVC-fri elkabel, PVC-fri golvmatta och däck utan skadliga HA-oljor. Och den aerodynamiska blåljusbågen med LED-lampor på taket minskar bränsleförbrukningen med 5–10 %.

– Miljöambulansen blev lite av en världsnyhet, konstaterar Mattias. Den fick stort utrymme i media både i Sverige och utomlands och har medverkat på flera mässor.

Standard för alla ambulanser

Miljöambulansen är placerad vid AISABs station Bromma/Ekerö och känns igen på miljöemblemet på bilens sidor. Och även om den största uppståndelsen har lagt sig, var miljöambulansen vägvisande på många sätt. Faktum är att sedan den lanserades byggs alla ambulanser, även de som inte tankas på biogas, med samma kemikaliesanerade uppbyggnad.