Tyck till

Pontus Malm berättar om sitt arbete på enheten för transport av avlidna

Pontus arbetar som samordnare och har arbetat sedan åtta år på enheten för transport av avlidna.

Rollen som samordnare innebär bland annat ett informations- och kommunikationsansvar för arbetsgruppen, bistå stationschefen med stöd i rekryteringsärenden och viss kontakt med beställare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Ett professionellt och etiskt förhållningssätt är mycket viktigt

Att ta hand om avlidna är ett arbete som oftast sker precis i de anhörigas första sorgefas. Arbetet innebär mycket kontakt med närstående och det är mötet med anhöriga som är det viktigaste. Det kräver ett sunt förnuft, förståelse för andra människors situation samt respekt, både för den avlidne och för de närstående.

Rutiner vid hämtning

Innan transport från privat bostad utförs kontaktar personalen alltid den avlidnes närstående, eller den som beställt transporten, för att komma överens om tidpunkt för hämtning. Bårbilen är utrustad med ett antal olika bårar och utrustning som krävs för omhändertagandet av den avlidne, ett kapell spänns över båren när den avlidne ligger på plats, så att transporten från hemmet sker så värdigt och diskret som möjligt.