Tyck till

Intresset för ambulanssjukvård väcktes när ambulanserna passerade på gatan.

Ulf Lysholm har arbetat i hela 38 år inom ambulansyrket och är stationerad på Solnastationen.

 Vad var det som gjorde att du sökte dig till ambulanssjukvården?

 Jag hade inte funderat så mycket på yrket som sådant mer än att det såg spännande ut när ambulanserna passerade på Sankt Eriksgatan där jag jobbade då. Jag hade knappt satt min fot på ett sjukhus, inte arbetat inom vården tidigare och visste inte vad det innebar. När jag anställdes av Stockholms Brandförsvar 1980 som "ambulansförare" som det hette då, genomgick man en sju veckors sjukvårdsutbildning när man började sin anställning. Idag har utbildnings- och kunskapskraven ökat i takt med att den prehospitala vården utvecklats och ambulanssjukvården har genomgått en radikal förändring.

Vilka viktiga egenskaper tycker du behövs för att arbeta med ambulanssjukvård?

– Det är viktigt kunna förstå och sätta sig in i andra människors situation och agera utifrån det. Vi människor reagerar väldigt olika på egen, närståendes sjukdom eller skada. En för oss ambulanspersonal vanligt förekommande situation kan för den som drabbats upplevas som en katastrof. Förmågan att lugna vid ett sånt tillfälle är en mycket bra egenskap. 

Vilka utmaningar möter ni?

 Vi upplever många utmaningar av olika slag. Till exempel att vi är förberedda på en situation på väg fram till en patient som vid framkomsten visar sig vara totalt annorlunda. Då måste vi snabbt kunna omvärdera situationen och agera utifrån det.

Vad tycker du är det bästa med ditt arbete?

– Enligt mig så är det väldigt flexibelt och vi möter så många människor i varierande åldrar som befinner sig i olika situationer i skiftande miljöer.

Vill du ge något råd att ta med sig?

– Kör försiktigt och var rädd om dig!