Tyck till

Möt Svante och Ulrika på Vällingbystationen

De jobbar i team och ansvarar för stationens dagliga rutiner kombinerat med jobb i ambulansen

 IMG_7610_svante _ret _800px

Svante Sörenson har jobbat som stationschef sedan 1991 och inom AISAB sedan 1996.
Han har gjort en lång resa inom ambulanssjukvården, från sju veckors utbildning som var det enda kravet 1983 till anestesi- och ambulanssjuksköterska.

 För mig är det viktigt att som chef kunna påverka och utveckla verksamheten. Jag jobbar fortfarande i ambulansen några pass i månaden för att hålla mig à jour, och för att det är världens bästa jobb, säger Svante.

 

IMG_7623_ulrika _ret _800px

Ulrika Sundset jobbar som biträdande stationschef och är utbildad ambulanssjuksköterska. Hon började sin karriär inom vården på St Görans sjukhus på HIA (hjärt- och intensivavdelningen) och på akutmottagningen och började sen som ambulanssjukvårdare hos AISAB 2001. Parallellt med jobbet studerade hon till sjuksköterska och var sedan helt tjänstledig för vidareutbildning till ambulanssjuksköterska.

 Jag är en dag i veckan på kontoret och jobbar med administrativa uppgifter som schemaläggning och lönehantering samt resten av tiden jobbar jag i ambulansen, säger Ulrika.

En arbetsdag på stationen

Vällingbystationen tillämpar individuella scheman, vilket innebär att man kan komma med önskemål om när man vill arbeta. Varje ambulanspass ska vara bemannat med en vidareutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare alternativt grundutbildad sjuksköterska. Om ambulanspersonalen inte är ute på uppdrag så finns det andra göromål på en station. Det är viktigt hålla bilen i rent skick och se till så att den är komplett, kontrollera utgångsdatum på läkemedel samt ta del av information på intranätet.  Ibland finns det möjlighet för personalen att ta en fika och reflektera över dagens händelser med sina kollegor.

Smidigt skiftbyte med skiftbytesbilen

På stationen finns en eldriven skiftbytesbil. Den används vid behov av skiftbyte och om det pågående skiftet t.ex. befinner sig på ett sjukhus med en patient, då kan nästkommande skift packa bilen med det material som behövs till ambulansen, för att sen åka iväg och lösa av det pågående skiftet. När sedan skiftbytet är utfört så åker kollegorna som slutar sitt skift tillbaka till stationen i skiftbytesbilen.  Detta är en smidig lösning som minskar personalens övertid. 

Medåkning ger mer kunskap

Stationen har ofta medåkare i ambulansen, t. ex. sjuksköterskestudenter, läkare och även elever som går sin introduktionsutbildning (VFU) och är anställda av AISAB. Målet är att de som åker med ska få en djupare förståelse och kunskap om hur arbetet i en ambulans fungerar. De får då bära röda västar med texten ”under utbildning”. Är man däremot nyanställd hos AISAB och går sin introduktionsutbildning bär man inga västar då det förväntas av dem att kunna delta i vården.

Varje uppdrag är unikt

Hur går det till när ni får era uppdrag?

– Vi får våra uppdrag från SOS Alarm som har som uppgift att prioritera varje larm utifrån den hjälpsökandes symptom. Uppdragen kategoriseras enligt:


Prio 1 – Akut livshotande symptom eller olycksfall. Ambulansen påkallar fri väg med siren och/eller blåljus.
Prio 2 – Akut men ej livshotande symptom.
Prio 3 – Ambulansuppdrag som inte är akuta eller livshotande.
Prio 4 – Uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk personal och transporten kan ske av annat fordon än ambulans, exempelvis sjuktransportbil.

– När sedan patienten har hämtats åker vi till det sjukhus eller annan vårdnivå som har den kompetens och de tillgängliga resurser som behövs för varje specifikt fall.Vilka egenskaper anser ni att man behöver ha för att jobba inom ambulanssjukvården?

– Man bör vara lugn, flexibel och ha ett intresse för andra människor. Då man ställs inför många stressiga situationer där man måste ta rätt beslut så måste man vara stresstålig och framförallt kunna samarbeta med sin kollega samt andra aktörer, såsom Polis och Räddningstjänst med flera.


Världens bästa jobb

Ni tycker båda två att ni har världens bästa jobb. Vad är det bästa med att jobba inom ambulanssjukvården? 

– Det är väldigt varierat, inget uppdrag är det andra lik. Vi möter så många olika patienter, ung som gammal. Man får ta egna beslut och är en problemlösare. Bäst av allt är nog alla samtal med patienter, att sätta sig in i deras situation och skapa sig en bild av deras situation och hur vi kan hjälpa till.