Tyck till

AISAB

AISABin visio, johtava ensihoidon alueella, perustuu meidän tehtävään ja Tukholman läänin maakäräjien arvoihin.

AISABin toiminta on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jonka täytyy toimia vuorokauden ympäri vuoden kaikkina pävinä. Yhdistämme sairaanhoidon, tieteellisen tutkimustyön ja parennustyön jatkuvassa kehityksessä, jonka jakamisen muiden terveyden- ja sairaanhoidon alueella  toimivien kanssa näemme itsestään selvänä.

Ensihoito on usein hoitoketjun ensimmäinen lenkki. Oikeiden päätöksien teko ja oiken hoidon aloitus on tärkeää. Teemme parhaamme täyttääksemme potilaiden ja heidän läheisten odotukset ja että he voivat tuntea itsensä turvallisiksi meidän käsissä. Potilaan paras on hoitotilanteessa henkilökunnan tavoite.

Henkilökuntamme osallistuva työtapa ja heidän syvä ammattitaito on korvaamaton ja on auttanut yrityksen kehittymistä nykyiseksi ammattimaiseksi organisaatioksi.

Meidän tehtäviin kuuluu enemmän kuin vain ensihoito. AISAB joka on osa Tukholman läänin käräjiä, haluaa myös otta yhteiskunnallisen vastuunsa kehittämällä ympäristön suojelua, tekemällä yhteistyötä korkeakoulujen ja yliopistoiden kanssa ja otttamalla osaa tulevaisuuden terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehittämisessä.

AISAB – Ambulanssjukvården i Storstockholm AB on Tukholman läänin maakäräjien omistama osakeyhtye ensihoidon alueella. Yhtiö on perustettu enismmäinen heinäkuuta 1993. Seitsemän ambulanssiasemaamme miehittää  300 työntekijän avulla 27 ambulanssia, joista yhtä käytetään läänin ulkopuolisiin kuljetuksiin ja yksi on tehohoitoambulanssi. AISAB kuljettaa myös kuolleita Tukholman maakäräjien tilauksesta. Vuoden 2012 aikana AISAB suoritti 74 100 ensihoitotehtävää ja 3 776 ruumin kuljetusta.

Ambulanssiasemamme sijainnit ovat Bromma, City - Tukholman keskusta, Solna, Vällingby, Ekerö,  Lidingö ja Söder - Tukholman kaupungin eteläosa. Pääkonttorimme sijaitsee Johanneshovissa. Pääkonttorissa on yrityksen johto, talous ja HR-toiminto.

Karta över AISABs stationer i Stockholm

AISAB har sju ambulansstationer belägna i Bromma, City, Ekerö, Lidingö, Solna, Södermalm och Vällingby

Menestyksen saavuttamiseen tarvitaan hyviä työntekijöitä ja niitä meillä on. Työntekijät ensihoidon ja vainajankuljetuksen parissa tapaavat ihmisiä, potilaita ja omaisia, elämän kaikissa vaiheissa. Vaatimukset henkilökunnan henkisestä kypsyydestä ja hyvästä arviokyvystä ovat suuret.