Gå direkt till textinnehåll

AISAB är utveckling

Forskning och utveckling

Utöver den dagliga verksamheten är forskning och utveckling en viktig del av vårt arbete för att utveckla AISABs verksamhet, öka engagemanget medarbetarna och ge patienter en god och säker vård.

AISAB har en egen FoUUI-enhet och är idag knuten till Karolinska Institutet Södersjukhuset. Vi vill vara ledande i utvecklingen av den prehospitala vården och ett av våra mål är att bli en universitetssjukvårdsenhet i Region Stockholm för att vidareutveckla forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innovationsarbetet.

Forskning på AISAB

Vi driver både stora och små forskningsprojekt i samverkan.

Det kan gälla allt från det praktiska arbetet i ambulansen, hur fordonen är utrustade, till behandling och hur vi tar om hand våra patienter. Det sker både i egen regi och i samarbete med Akademisk ambulans samt andra vårdinstanser och lärosäten. 

"Att jag förstår hur det är att jobba på fältet är en styrka i min forskning"

Veronica Vicente Ambulanssjuksköterska, docent och chef för FoUUI

Utveckling

Utveckling är när nya kunskaper används för att utveckla nya eller förbättra nuvarande arbetssätt, vårdprocesser, IT-system och produkter.

Syftet med utveckling på AISAB är att förbättra den prehospitala akutsjukvården genom att tillämpa ny kunskap.

Utbildning

På ASIAB har vi en kreativ och lärande miljö där högkvalitativ vård, utbildning och forskning stimulerar varandra.

Det är uppskattat bland studenter att göra delar av sin utbildning hos AISAB. Dels på grund av vår specialistkunskap inom ambulanssjukvård, dels för den professionella samverkan mellan våra adjungerade kliniska adjunkter, handledare och utbildningssamordnare. 

Innovation

Vårt senaste arbetsområde inom forskning är innovationer

Innovation kan vara allt ifrån revolutionerande idéer till att våra medarbetare av en tillfällighet kommer på en lösning på ett problem i vardagen eller i det dagliga arbetet. Många innovationer är resultatet av idéer från medarbetare inom hälso- och sjukvården, men också bland företag och innovatörer, som har kommit på hur det arbetet skulle kunna förbättras till nytta för patienterna.