Georg "Jojje" Glad Sundling är ambulanssjukvårdare på station Söder. 
 

Varför blev det ambulanssjukvården?