Gå direkt till textinnehåll

AISAB får certifikatet ”Excellent arbetsgivare"

Datum 9 maj 2023

AISAB tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor i svenskt arbetsliv. Det gör att vi blivit certifierat som ”Excellent Arbetsgivare 2023”.

 – Jämställdhet är ett viktigt område för AISAB och vi är stolta över certifikatet. För AISAB är det en självklarhet att jämställdhetsfrågan ska genomsyra alla delar i verksamheten. Detta är ett kvitto på att vi har lyckats med det och motiverar oss att fortsätta att bli ännu bättre inom området. Det säger HR- och kommunikationschef, Maria Axelsson.

Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan ett företag bli certifierad som Excellent arbetsgivare. Certifikatet ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex, Jämställdhetsindex Jämix, samt Hälsoindex, till de företag som uppnått excellent resultat inom respektive index.

AISAB skickar in uppgifter till Jämställdhetsindex (Jämix®) som visar hur jämställda anställnings- och arbetsvillkor samt jämställd arbetsmiljö vår organisation har. Nyckeltalen som räknas fram är exempelvis skillnad i sjukfrånvaro, lön, sysselsättningsgrad, uttag av föräldradagar och lika chefskarriär.

Jämfört med alla andra deltagande verksamheter tillhör AISAB den grupp på 10 procent som visar bästa resultat i kategorin, Kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

Fakta:

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2022 och kommer från en databas med information om drygt 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor från fler än 370 företag och organisationer. Läs mer på Nyckeltalsinstitutets hemsida.

Dela