Gå direkt till textinnehåll

Jakob Lederman

Mina forskningsstudier avslutas nu men samtidigt är det början på något nytt: forskarkarriären.


Jag blev intresserad av akut- och ambulanssjukvård när jag gjorde lumpen år 2000. Det dröjde innan jag landade i beslutet att studera vidare till sjuksköterska. Jag läste min grundutbildning på Karolinska Institutet. Senare läste jag min specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola. Mitt mål var tydligt: jag skulle till ambulanssjukvården.

2010 började jag inom ambulansen och fick tidigt upp ögonen för ambulanssjukvårdens varierande patientuppdrag, när man möter både svårt sjuka patienter och de som är mindre allvarligt sjuka.

Sedan 2013 jobbar jag som specialistsjuksköterska på AISAB, och sedan 2015 har jag varit forskarstuderande (doktorand) vid Karolinska Institutet och Akademisk ambulans. Jag har läst både specialiststudierna och forskarstudierna parallellt med kliniskt arbete.

”Non – conveyed”, en växande patientgrupp

Inom ramen för mina forskarstudier har jag studerat en växande patientgrupp inom ambulanssjukvården: patienter som inte åker med ambulansen till sjukhus. Det är drygt 14 % av alla ambulansuppdrag i Region Stockholm eller 25 000 patienter årligen som inte åker med till sjukhuset. Jag var nyfiken att ta reda på vad som händer med dem? 

På engelska kallas de ”Non – conveyed” patienter. I Sverige har den här patientgruppen olika namn, men i Region Stockholm används begreppet ”fortsatt egenvård”. Det kan vara patienten själv som ringer efter ambulans eller oftast är det någon annan än patienten själv som ringer – ambulansen kommer på plats – personalen gör en medicinsk bedömning och av olika skäl åker sedan inte patienten med till sjukhus.
Vår kunskap om den här patientgruppen har varit begränsad.

Min avhandling bygger på fyra delarbeten. Patientperspektivet är centralt i avhandlingen, men det återfinns även ett medarbetarperspektiv och framförallt ett patientsäkerhetsperspektiv. Vi har bland annat genomfört epidemiologiska studier för att studera vad som händer med i efterförloppet, det vill säga, efter själva bedömningen. Exempelvis, söker patienten på akutmottagning, blir patienten inlagd och i vilken utsträckning avlider patienter som inte åker med i ambulansen?

Träffsäker bedömning

Ambulanssjuksköterskeutbildningen har ett relativt stort fokus på akuta sjukdomstillstånd. Den kliniska vardagen i ambulanssjukvården består till förvisso utav en del akuta tillstånd men en stor del handlar om att och genomföra bedömningar på personer med mindre allvarliga sjukdomar. Det vilar ett stort ansvar på dig som ambulanssjuksköterska att vara träffsäker i din bedömning och skapa en säker struktur runt patienten när de stannar kvar i hemmet. För bland de som inte åker med till sjukhus finns patienter som är allvarligt sjuka, frågan är ”bara” hur identifierar vi dessa personer?

Fritt arbete under ansvar

Som forskarstuderande har du många projekt igång samtidigt. Ju längre du kommer i forskarstudierna desto mer självständig blir du. Ingen dag är den andra lik. Det är ett fritt arbete under ansvar, med deadlines och handledning.
Det har inte alltid varit en dans på rosor att vara forskarstuderande och det är ingen spikrak väg heller. Man måste våga utmana sig själv och våga kasta sig ut i nya situationer. Jag hoppas att mina handledare beskriver mig som driven, nyfiken och ambitiös.

En morgon i höstas fick jag ett SMS från en av mina handledare: "har du läst DN debatt? De refererar till dig". Då inser man att forskningen kan ha stor påverkan, som forskare behöver man agera ansvarsfullt, kunna stå för sina resultat samt bedriva en etisk korrekt forskning.
Mina forskningsstudier avslutas nu men samtidigt är det början på något nytt: forskarkarriären. Att vara så nära målet känns overkligt!

Avhandlingar

Non-conveyed patients - a thesis on epidemiologyt, and patients’ and ambulance clinicians’ experiences 

Publikationer

Ta del av Jakob Ledermans publikationer i PubMed

Senaste publikation

Titel: Non-conveyance of older adult patients and association with subsequent clinical and adverse events after initial assessment by ambulance clinicians: a cohort analysis.
Författare: J Lederman, V Lindström, C Elmqvist, C Löfvenmark, G Ljunggren, T Djärv

Jakob Lederman

Jakob Lederman

Specialistsjuksköterska och doktorand