Gå direkt till textinnehåll

AISABs enhet för Transport av avlidna vinner fint pris

Datum: 19 september 2022

I förra veckan vann Transport av avlidna Tillsammanspriset som delas ut till en förebild inom hälso- och sjukvården som gör skillnad och skapar värde för patienter, närstående och vården genom samverkan och samarbete.

Bild på medarbetare från AISAB och Patientnämnden inom Region Stockholm

Priset delades ut på Nationella patientdagen - Patienter och vård i samverkan, som anordnas av Patientnämnden inom Region Stockholm. 

Sedan 2008 driver AISAB enheten för Transport av avlidna på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget utförs av cirka 15 medarbetare dygnet runt under årets alla dagar.

Under åren har arbetssättet utvecklats för att säkerställa att omhändertagandet av den avlidne sker på ett säkert och omsorgsfullt sätt med respekt för den avlidne och för att tillmötesgå de närståendes önskemål. Det är för det arbetet och för medarbetarnas professionella bemötande av närstående som AISAB och medarbetarna på Transport av avlidna fick motta detta fina pris från Patientnämnden.

Juryns motivering

Juryns motivering har berört många inom AISAB, men även andra.

”Inom denna verksamhet har medarbetarna, tillsammans med ledningen, utvecklat en kultur av bemötande och förståelse för andra människors reaktioner och känslor vid livets slut. Verksamheten genomsyras av devisen ”att göra gott för någon annan” och att se varje individs behov. Detta arbetssätt skapar också en arbetstillfredsställelse hos medarbetarna när man ser att man ofta i svåra stunder kan utgöra ett stöd för anhöriga – och på så sätt göra skillnad. Medarbetarna betecknas som bilförare men det är bara en mycket liten del av uppdraget”.

- Man blir lite rörd av motiveringen, sa Åke Östman VD för AISB, när han tog emot priset. Det är en otroligt samhällsviktig funktion som verkar i det tysta. Våra medarbetare möter anhöriga i ett väldigt skört ögonblick i livet, som alltid kommer att bli ihågkommet, och det måste bli bra. Det har vi utvecklat tillsammans med våra medarbetare.

Se prisutdelningen

Se webbsändningen Prisutdelningen börjar vid 02:04:20 
 

Bildtext

På plats för att ta emot priset fanns flera medarbetare från AISAB. På bilden ser du; Birgitta Johansson, stationschef Solna, Steinunn Ásgeirsdóttir, förvaltningschef för Patientnämndens förvaltning, Åke Östman, VD, Thomas, Johanna, Josefin, Nathalie och Danny som är medarbetare på TRAV, Pontus Malm, biträdande stationschef för Transport av avlidna och Annette Birnbaum, marknads- och kommunikationsansvarig för Patientnämndens förvaltning

dela: