Gå direkt till textinnehåll
{ "showVideo": "True", "videoUrl": "/contentassets/0fa92774483249cb930d95dc0a753afe/filmklipp_ambulans_globen_broar-1.mp4", "header": "Tämä on AISAB", "imgSrc": "", "imagePosition": "", "animation": "" }

Tämä on AISAB

AISAB on lyhenne yrityksemme nimestä Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag (Suurtukholman ambulanssisairaanhoito Oy). Yritys perustettiin 1.7.1993.

AISABin omistaa Tukholman alue (Region Stockholm). Tehtäviimme kuuluvat muun muassa ambulanssisairaanhoito, psykiatrinen ambulanssi, erityinen ensihoidon johtaminen ja vainajien kuljetukset.

Myös Ensihoidon osaamiskeskuksen ja kliinisen valmennuskeskuksen (Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter, KTC) toiminta sisältyy tehtäviimme. Keskuksessa alueen ambulanssisairaanhoidosta huolehtivien hoidonantajien työntekijät saavat koulutusta ja valmennusta tehtäviinsä.

Hyvässä hoidossa

Äkillisissä sairaustapauksissa ambulanssisairaanhoito saattaa olla ensimmäinen tärkeä hoitokontakti. Tilanteen arvioinnille ja oikean hoidon valinnalle asetetaan tässä tilanteessa erittäin korkeat vaatimukset. Pyrkimyksenämme on, että toiminta jokaisessa yksityistapauksessa perustuu potilaan tarpeisiin.
Osaavalla henkilökunnallamme on käytettävissään pitkälle kehitettyjä lääketieteellisiä varusteita, ja harjoitamme myös tutkimus-, koulutus- ja kehitystyötä hyvin tuloksin.
Teemme parhaamme täyttääksemme potilaiden ja heidän läheistensä odotukset, niin että he tuntevat saavansa turvallista huolenpitoa.

Ambulanssiasemamme ja työntekijämme

AISABilla on ambulanssiasemia Länsi-Tukholmassa (Rissne), Ekerössä, Tukholman keskustassa, Etelä-Tukholmassa (Årsta), Lidingössä ja Solnassa. Ambulanssiasemilla on ympärivuorokautista toimintaa ympäri vuoden, ja toimeksiantomme kattavat koko Tukholman alueen. Asemien toimintaa johtaa asemapäällikkö yhdessä apulaispäällikköjen kanssa.
Ambulanssien sairaanhoitajalla ja alihoitajalla on erityiskoulutus tehtäväänsä. Ambulansseissa on pitkälle kehitetty varustus, niin että työntekijämme voivat arvioida tilanteen ja antaa potilaalle oikeaa hoitoa ambulanssissa, sen ulkopuolella ja matkalla sairaalaan.

Joitakin lukuja toiminnastamme

 • 6 ambulanssiasemaa Tukholmassa
 • 550 työntekijää
 • 90 ambulanssia ja ajoneuvoa
 • 114 000 ambulanssitoimeksiantoa
 • 3 141 toimeksiantoa erityisen ensihoidon johtamisen puitteissa
 • 840 toimeksiantoa tehohoitoambulansseilla
 • 5 845 vainajien kuljetusta
 • 1 697 työntekijän koulutus KTC:ssä
 • 474 miljoonan kruunun liikevaihto

Ensihoidon osaamiskeskus ja kliininen valmennuskeskus

Tukholman alueen toimeksiannosta AISAB vastaa myös KTC:n eli Ensihoidon osaamiskeskuksen ja kliinisen valmennuskeskuksen toiminnasta. KTC:n toimitilat ovat Solnan ja Årstan ambulanssiasemien yhteydessä.
Valmennuskeskuksessa Tukholman alueen ensihoidon terveyden- ja sairaanhoidon työntekijät saavat tehtäviinsä liittyvää lisäkoulutusta ja osaamiskehitystä. Modernien, laadullisesti varmistettujen koulutuskonseptien avulla KTC edistää hyvää, turvallista ja yksilön tarpeista lähtevää hoitoa, mikä puolestaan edistää potilasturvallisuutta.

Vainajien kuljetukset

AISABin työntekijät kuljettavat Tukholman alueen toimeksiannosta vainajia yksityisasunnoista ja hoitoyksiköistä akuuttisairaaloiden ruumishuoneille ympäri vuoden ja vuorokauden.
Huolehdimme siitä, että kaikki asianosaiset, kuten läheiset, hoitohenkilökunta ja alueen väestö voivat luottaa siihen, että edesmenneestä huolehditaan hyvin ja että hänet siirretään ruumishuoneelle turvallisella ja kunnioittavalla tavalla. Kyseessä on tärkeä tehtävä ja panemme paljon painoa eettiseen ja ammattimaiseen suhtautumistapaan.

Tutkimus- ja kehitystyö

AISABin tavoitteena on olla ensihoidon johtava toimija muun muassa tutkimus- ja kehitystyön avulla niin AISABin oman toiminnan puitteissa kuin myös yhteistyössä muiden hoidonantajien ja oppilaitosten kanssa.
AISABin omassa tutkimus- ja kehitysyksikössä keskitytään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi käytännön työ ambulansseissa, ajoneuvojen varustus ja potilaille annettava hoito ja huolenpito.

Toiminnan parantaminen

Pyrimme jatkuvasti parantamaan työskentelytapojamme antaaksemme hyvää ja turvallista hoitoa. Varmistaaksemme hoidon laadun panostamme seurantaan, hoidon arviointiin ja sen laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseen.
Päivittäinen työmme perustuu johdonmukaiseen työskentelytapaan ja ISO-sertifiointeihin. Toimintamme on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti:

 • Laatu - ISO 9001
 • Työympäristö - ISO 45001
 • Ympäristö - ISO 14001
 • Tietoturva - ISO 27001

Moitteet ja kehut

Joskus jokin saattaa mennä pieleen tilanteessa, johon sisältyy stressiä ja paineita, vaikka teemmekin kaikkemme antaaksemme sinulle parasta mahdollista hoitoa ja kohtelua. Olet milloin vain tervetullut esittämään mielipiteitä tai valittamaan, jos emme mielestäsi täytä odotuksiasi. Voit myös ottaa yhteyttä meihin, jos haluat kertoa, mikä mielestäsi onnistui hyvin.
Joskus joudumme selvittämään mitä on tapahtunut, ja vastauksen saaminen saattaa silloin kestää jonkin aikaa. Saat meiltä vastauksen asiassasi neljän viikon kuluessa.
AISAB
Box 5191
121 18 Johanneshov
Käyntiosoite:
Byängsgränd 14
120 40 Johanneshov

Puhelin: +46 (8) 602 62 50
Telefax: +46 (8) 602 62 56
Sähköposti: info@aisab.sll.se

Muita tapoja hoitoa koskevien näkökantojen tai valitusten esittämiseen löydät sivulta 1177.se.