Gå direkt till textinnehåll
{ "showVideo": "True", "videoUrl": "/siteassets/filmklipp_ambulans_radhuset_globen.mp4", "header": "Vi är en del av Region Stockholm", "imgSrc": "/contentassets/0fa92774483249cb930d95dc0a753afe/ambulans_utomhus_kvall_radhuset.png", "imagePosition": "center", "animation": "fast" }

Välkommen till AISAB

1000 +

Medarbetare arbetar här

 • specialistsjuksköterskor
 • sjuksköterskor
 • ambulanssjukvårdare
 • transportörer
 • administration - chefer och stödfunktioner

128 000 +

Uppdrag genomfördes 2023

 • ambulanser
 • särskild prehospital sjukvårdsledning
 • intensivvårdsambulanser
 • psykiatriambulans
 • transporter av avlidna

1 100 +

Deltog på våra utbildningar 2023

 • PS - prehospital sjukvårdsledning
 • CBRNE - Farliga ämnen
 • PDV - pågående dödligt våld
 • APP - akut prehospital psykiatri
 • med flera

Prehospitala läkartjänster

Från, lördag 10 augusti 2024, får AISAB ansvaret för de prehospitala läkartjänsterna.

Prehospital läkartjänst ingår som en del i Region Stockholms prehospitala vård.

Tjänsterna, som införs stegvis, kommer att bestå av fyra delar:
•    Akutläkarbil (10 augusti, 2024)
•    Jourläkarbil (10 augusti, 2024
•    Ambulanshelikopter (februari 2025)
•    Prehospital bakjour på prioriterings- och dirigeringstjänsten (november 2024)

Verksamheten omfattar hela Stockholms län. När alla förändringar är genomförda kommer det att finnas två akutläkarbilar, två jourläkarbilar, läkare i den ambulanshelikopter som har drifttid dygnet runt och prehospital bakjour tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.

Läs mer om de prehospitala läkartjänsterna
{ "backgroundColor": "", "failedHeader": "Du saknar vissa kvalifikationer för att jobba hos oss", "failedText": "Nedan har vi listat vilken kompetens du saknar för att kunna jobba hos oss. Du är oavsett varmt välkommen att prenumerera på våra lediga tjänster! ", "lastApplyText": "", "questions": [ { "id": 1, "question": "Är du specialistsjuksköterska, ambulanssjukvårdare (undersköterska med påbyggnadsutbildning) eller sjuksköterska?", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Du behöver vara legitimerad sjuksköterska med relevant specialustutbildning, undersköterska med påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård eller grundutbildad sjuksköterska." }, { "id": 2, "question": "Har du B-körkort? (C1-körkort är meriterande)", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Du måste ha B-körkort. Det är även en fördel om du har C, C1 eller D-körkort." }, { "id": 3, "question": "Har du god körvana i storstadstrafik?", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Du behöver ha god körvana i storstadstrafik så att du kan köra ambulansen och patienten på ett säkert sätt i trafiken. " }, { "id": 4, "question": "Har du god fysik? Jobbet innebär en hel del lyft, exempelvis att bära en patient på bår nedför en trappa.", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "God fysik som styrka, balans och bålstyrka behövs för att klara av jobbet och hålla i längden. Du gör ett fystest om du går vidare i rekryteringen." }, { "id": 5, "question": "Gillar du att skapa trygghet för patienten, ge god omvårdnad med gott bemötande?", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Patienten har rätt till god omvårdnad och ett bra bemötande. Om du inte har patienten i fokus är nog inte ambulanssjukvården rätt för dig. " } ], "header": "Nyfiken på att jobba i ambulans? Gör vårt test för att se om du har det som krävs!", "startButtonText": "Gör testet", "sendButtonText": "Skicka" }

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter

På uppdrag av Region Stockholm bedriver AISAB ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC). Träningscentret finns till för att ge all hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare utveckling och ökad kunskap i jobbet.

Varje år utbildas cirka 1 000 medarbetare i KTCs lokaler i Solna och Årsta.

Exempel på utbildningar

 • Advanced Medical Life Support (AMLS)
 • Akut omhändertagande av suicidbenägen person (AOSP)
 • Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNE)
 • Kvalitetssäkringsdag (AKVA)
 • Pågående dödligt våld (PDV)

AISAB har en egen FoU-enhet. Vi vill vara ledande i utvecklingen av den prehospitala vården och ett av våra mål är att bli en universitetssjukvårdsenhet.