Gå direkt till textinnehåll
{ "showVideo": "True", "videoUrl": "/siteassets/filmklipp_ambulans_radhuset_globen.mp4", "header": "Vi är en del av Region Stockholm", "imgSrc": "/contentassets/0fa92774483249cb930d95dc0a753afe/ambulans_utomhus_kvall_radhuset.png", "imagePosition": "center", "animation": "fast" }

Hittar du ingen annons? Gör en intresseanmälan! Vi har ofta behov av att anställa till tjänster i ambulans.

Nästan alla hos oss arbetar i ambulansen såsom specialistsjuksköterskor, ambulanssjukvårdare och grundutbildade sjuksköterskor. Men vi har även andra viktiga och spännande arbeten och roller.

{ "backgroundColor": "", "failedHeader": "Du saknar vissa kvalifikationer för att jobba hos oss", "failedText": "Nedan har vi listat vilken kompetens du saknar för att kunna jobba hos oss. Du är oavsett varmt välkommen att prenumerera på våra lediga tjänster! ", "lastApplyText": "", "questions": [ { "id": 1, "question": "Är du specialistsjuksköterska, ambulanssjukvårdare (undersköterska med påbyggnadsutbildning) eller sjuksköterska?", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Du behöver vara legitimerad sjuksköterska med relevant specialustutbildning, undersköterska med påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård eller grundutbildad sjuksköterska." }, { "id": 2, "question": "Har du B-körkort? (C1-körkort är meriterande)", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Du måste ha B-körkort. Det är även en fördel om du har C, C1 eller D-körkort." }, { "id": 3, "question": "Har du god körvana i storstadstrafik?", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Du behöver ha god körvana i storstadstrafik så att du kan köra ambulansen och patienten på ett säkert sätt i trafiken. " }, { "id": 4, "question": "Har du god fysik? Jobbet innebär en hel del lyft, exempelvis att bära en patient på bår nedför en trappa.", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "God fysik som styrka, balans och bålstyrka behövs för att klara av jobbet och hålla i längden. Du gör ett fystest om du går vidare i rekryteringen." }, { "id": 5, "question": "Gillar du att skapa trygghet för patienten, ge god omvårdnad med gott bemötande?", "correctAnswer": "Ja", "answerText": "Patienten har rätt till god omvårdnad och ett bra bemötande. Om du inte har patienten i fokus är nog inte ambulanssjukvården rätt för dig. " } ], "header": "Nyfiken på att jobba i ambulans? Gör vårt test för att se om du har det som krävs!", "startButtonText": "Gör testet", "sendButtonText": "Skicka" }

AISAB - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

I akuta situationer är oftast ambulanssjukvård det första viktiga steget i din kontakt med sjukvården.

Kraven på att vi gör rätt bedömningar och ger rätt vård är mycket höga. Vi har som målsättning att det är patientens behov som styr vårt arbete vid varje enskilt tillfälle. 

AISAB ägs av Region Stockholm och har i uppdrag att driva ambulanssjukvård, psykiatrisk ambulans, särskild prehospital sjukvårdsledning och transport av avlidna.

Vi har även i uppdrag att driva ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter där medarbetare hos alla vårdgivare inom ambulanssjukvården i regionen får utbildning och träning. 

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter

På uppdrag av Region Stockholm bedriver AISAB ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC). Träningscentret finns till för att ge all hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare utveckling och ökad kunskap i jobbet.

Varje år utbildas cirka 1 000 medarbetare i KTCs lokaler i Solna och Årsta.

Exempel på utbildningar

  • Advanced Medical Life Support (AMLS)
  • Akut omhändertagande av suicidbenägen person (AOSP)
  • Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNE)
  • Kvalitetssäkringsdag (AKVA)
  • Pågående dödligt våld (PDV)

AISAB har en egen FoU-enhet. Vi vill vara ledande i utvecklingen av den prehospitala vården och ett av våra mål är att bli en universitetssjukvårdsenhet.