Gå direkt till textinnehåll

Vårt arbete med att förebygga smittspridning av Covid-19

Vi bevakar utvecklingen kring coronaviruset, Covid-19.

AISAB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Stockholms direktiv samt det aktuella kunskapsläget och forskningen. Vi har även ett nära samarbete med andra vårdgivare inom hälso-och sjukvården och andra aktörer.

Att förebygga smittspridning är en del i vårt dagliga arbete med patienter och närstående. Våra medarbetare hade, redan innan Coronapandemin, en god vana av att efterleva, följa upp och säkerställa en god hygien.

För att ge dig som patient en god vård och förebygga vårdrelaterade infektioner tillämpar vi basala hygienrutiner, som handhygien och korrekt användning av arbets- och skyddskläder. Utöver skyddskläder använder medarbetarna heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vårdmoment. Vi har även ett särskilt fokus på städning och desinficering av ambulanserna.  

Våra medarbetare i ambulansen kan ha olika skyddsutrustning på sig beroende vilka symptom du har och om du tillhör en riskgrupp.