Gå direkt till textinnehåll

Utbildning

På ASIAB har vi en kreativ och lärande miljö där högkvalitativ vård, utbildning och forskning stimulerar varandra.

Det är uppskattat bland studenter att göra delar av sin utbildning hos AISAB. Dels på grund av vår specialistkunskap inom ambulanssjukvård, dels för det goda omhändertagande av våra AKO:r och handledare. I ambulanssjukvården möter man patienter med olika sjukdomstillstånd och miljön som man arbetar i är omväxlande vilket gör att lärandemiljön är stimulerande och kreativ.

 

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsnamn för den anpassade pedagogiska samverkan som sker mellan olika lärosäten och arbetsgivare. VIL inom AISAB sker vanligast genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men det förekommer även studiebesök, hospitering eller fältstudier.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AISAB har, genom ett utbildningsdirektiv med Region Stockholm, ett avtal som reglerar vilka studerandekategorier som erbjuds verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De som gör VFU hos AISAB kommer i första hand från högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Stockholm och utbildar sig till sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, specialistläkare och ambulanssjukvårdare.

Samordning och planering av VFU görs genom beställning av platser från lärosätet. Om du önskar göra VFU i AISAB ska du kontakta VFU-samordnaren på ditt lärosäte.

Om du vill göra VFU på AISAB och studerar vid ett lärosäte som inte har avtal med Region Stockholm, kontaktar du AISABs studentsamordnare.

Kontakta AISABs studentsamordnare

Jenny Pettersson

Studentsamordnare

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA)

För att du som student ska få en VFU-placering med god kvalitet har AISAB två så kallade Adjungerade kliniska adjunkter, AKA. Dessa samverkar med lärare på de lärosäten som har avtal om att ha studenter hos AISAB. De ansvarar för att planera inför och introducera studenter till VIL/VFU och finns sedan till hands som stöd, både för studenter och handledare. De kan också medverka vid bedömning och examination under VFU-perioden.

Kontakta våra Adjungerade kliniska adjunkter

Jörgen Nyqvist

Adjungerad klinisk adjunkt

Lina Renholm

Adjungerad klinisk adjunkt

Mattias Fernberg

Adjungerad klinisk adjunkt

Hospitera på ASIAB

Hospitering är en möjlighet att få en inblick i hur det är att arbeta med ambulanssjukvård. Vi tar emot hospiterande om det finns ett tydligt syfte, till exempel om du studerar till sjuksköterska och är intresserad av att arbeta inom ambulanssjukvården. Du är välkommen med din förfrågan till vår studentsamordnare. Beskriv kort din bakgrund och syftet med att du vill hospitera. Varje förfrågan bedöms individuellt.

Kontakta AISABs studentsamordnare

Jenny Pettersson

Studentsamordnare

Akademisk ambulans

Akademisk ambulans är en plattform och akademisk struktur för att underlätta samverkan mellan vårdgivare och lärosäten i region Stockholm. Målet är att stärka och stimulera patientnära forskning, säkerställa kvalitet i utbildning och stödja utveckling i syfte att höja vårdens kvalitet inom ambulanssjukvården. I Akademisk ambulans samverkar AISAB och övriga vårdgivare inom ambulanssjukvården med varandra tillsammans med forskare, doktorander, AKA och lärare från olika lärosäten i Stockholm

Helena Sjölin

Samordnare Akademisk ambulans