Gå direkt till textinnehåll

Tillgängliga dygnet runt årets alla dagar

Om AISAB

Vi är AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB. Det första viktiga steget i vårdkedjan.

Vi har kompetenta medarbetare som har tillgång till avancerad medicinsk utrustning och vi bedriver framgångsrikt forskning, utbildning, utveckling och innovation.

AISAB har ett brett uppdrag från ägaren Region Stockholm. I det ryms såväl ambulanssjukvård som psykiatrisk ambulans, intensivvårdsambulans, särskild prehospital sjukvårdsledning och transport av avlidna. Vi har även i uppdrag att driva ett Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC), där medarbetare hos alla vårdgivare inom ambulanssjukvården i regionen får utbildning och träning.

Några ord från VD

Några ord från VD

"Jag kan utan överdrift säga att jag är stolt över att leda en verksamhet med ett livsviktigt uppdrag. Vi som arbetar i AISAB gör vårt bästa för att leva upp till patienternas och närståendes förväntningar så att de känner sig trygga med vårt omhändertagande. Patientnyttan är vår ledstjärna i varje enskilt möte.

Det är en förmån att ha medarbetare med starkt engagemang och hög kompetens. Våra medarbetare bidrar till den professionella verksamheten vi är idag som förenar en god, säker vård som säkerställs utifrån forskning och ett systematiskt förbättringsarbete.

Vi vill vara ledande i utvecklingen av den prehospitala vården. Ett av våra framtida mål är att bli en universitetssjukvårdsenhet i Region Stockholm för att vidareutveckla forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innovationsarbetet."

Åke Östman, vd

 

Om oss i siffror

  • 6 ambulansstationer i Stockholm
  • 600 medarbetare
  • 127 353 uppdrag för ambulanser
  • 3 073 uppdrag för Särskild prehospital sjukvårdsledning
  • 902 uppdrag för intensivvårdsambulanser
  • 3 789 uppdrag för psykiatriambulanser
  • 5 698 transporter av avlidna
  • 1 121 personer genomförda utbildningar på KTC
  • 23 olika typer av utbildningar genomfördes på KTC
  • 545 miljoner kronor i omsättning

*2023 års siffror

Ekonomiska rapporter

Här hittar du våra årsredovisningar, verksamhetsberättelser och hållbarhetsrapporter.

Våra ambulansstationer

Våra ambulansstationer finns i Västerort, Ekerö, City, Söder, Lidingö och Solna och vi utför uppdrag i hela länet. 

Press och nyheter

Är du journalist och vill komma i kontakt med oss? Eller bara intresserad om vad som händer inom AISAB?

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss? Vill du lämna synpunkter eller beröm?