Gå direkt till textinnehåll

AISAB får ansvar för all vägburen ambulanssjukvård och Prehospital läkartjänst

Datum 14 juni 2023

Region Stockholm har fattat ett inriktningsbeslut om att samordna tjänsterna Vägburen ambulanssjukvård och Prehospital läkartjänst inom AISAB.

Det formella beslutet fattas i Hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti 2023. Övergången till AISAB kommer ske stegvis fram till 2025, enligt följande förslag:

  • Falck Ambulans Sverige AB, våren 2024
  • Prehospital läkartjänst (Akutläkarbilar och Jourläkarbilar), augusti 2024
  • Samariten Ambulans AB, våren 2025

-    Vi är stolta över förtroendet att få ansvara för större delen av regionens prehospitala vård, säger Åke Östman, VD. AISAB välkomnar alla medarbetare från Falck, Samariten och Capio Läkarbilar och ser fram emot att få utveckla den prehospitala vården tillsammans.

Efter sommaren kommer alla berörda vårdgivare och medarbetare att få mer information om hur processen med övergångarna ska genomföras.

- AISAB kommer tillsammans med de andra vårdgivarna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) att arbeta för att verksamhetsövergångarna ska bli så smidiga som möjligt för alla inblandade, säger Åke Östman. 

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet är att regionens prehospitala vård de senaste åren genomfört större förändringar för att tillgodose hälso- och sjukvårdens och invånarnas behov. I takt med att uppdragen utökats leder konstruktionen med fler vårdgivare till oklarheter och problem med samordning. Tillsammans med det förändrade omvärldsläget och regeringens inriktning om totalförsvarsplanering har Region Stockholm därför fattat inriktningsbeslutet att samordna tjänsterna i egen regi. 

 

Dela